"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Astrid Norberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Clinical Nursing
Hajdarevic, Senada; Norberg, Astrid; Lundman, Berit; et al.
BMC Nursing, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 22, (1)
Nazari, Shima; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2022, Vol. 36, (3) : 883-890
Lindseth, Anders; Norberg, Astrid
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2022, Vol. 42, (4) : 178-184
Mazaheri, Monir; Kihlgren, Mona; Norberg, Astrid
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 545-554
Viglund, Kerstin; Olofsson, Birgitta; Lundman, Berit; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Hammarström, Anne; Lundman, Berit; Norberg, Astrid
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2021, Vol. 41, (1) : 3-4
Norberg, Astrid; Mazaheri, Monir
International Journal of Qualitative Methods, Sage Publications 2020, Vol. 19
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Ohlen; et al.
International Journal of Qualitative Methods, Sage Publications 2020, Vol. 19
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Ohlen; et al.
Dementia, Sage Publications 2019, Vol. 8, (4)
Hedman, Ragnhild; Norberg, Astrid; Hellström, Ingrid
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 33, (4) : 868-877
Holmberg, Bodil; Hellström, Ingrid; Norberg, Astrid; et al.
SAGE Open Medicine, SAGE Open 2019, Vol. 7
Lundman, Berit; Hammarström, Anne; Ahlgren, Christina; et al.
Alzheimer's Disease, Codon Publications 2019 : 205-221
Norberg, Astrid
Clinical Nursing Research, Sage Publications 2018, Vol. 27, (2) : 191-212
Hedman, Ragnhild; Hellström, Ingrid; Ternestedt, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (1) : 380-388
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Öhlén; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (1) : 168-176
Seiger-Cronfalk, Berit; Norberg, Astrid; Ternestedt, Britt-Marie
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (4) : 177-185
Johan, Åhlin; Strandberg, Gunilla; Astrid, Norberg; et al.
Dementia, Sage Publications 2017, Vol. 16, (2) : 145-157
Langø Kristiansen, Per Jørgen; Normann, Hans K; Norberg, Astrid; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2017, Vol. 24, (3) : 349-361
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Zargham-Boroujeni, Ali; et al.
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd, Stockholm: Liber 2017 : 205-216
Norberg, Astrid
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 249-261
Norberg, Astrid; Fagerberg, Ingegerd
Dementia, Sage Publications 2017, Vol. 16, (5) : 629-641
Norberg, Astrid; Ternestedt, Britt-Marie; Lundman, Berit
Psychology of aging, Routledge 2017 : 85-93
Nygren, Björn; Aléx, Lena; Jonsén, Ellisabeth; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 26, (21-22) : 3519-3528
Seiger-Cronfalk, Berit; Ternestedt, Britt-Marie; Norberg, Astrid
Nursing children and young people, Vol. 29, (4) : 24-30
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
Journal of Applied Gerontology, Vol. 35, (4) : 421-443
Hedman, Ragnhild; Hansebo, Görel; Ternestedt, Britt-Marie; et al.
Demens & Alderspsykiatri, Vol. 20, (4)
Norberg, Astrid
International journal of nursing & clinical practices, Graphy Publications 2016, Vol. 3
Sebergsen, Karina; Norberg, Astrid; Talseth, Anne-Grethe
Research and Theory for Nursing Practice, Vol. 30, (2) : 161-175
Skaalvik, Mari Wolff; Fjelltun, Aud-Mari Sohini; Normann, Hans Ketil; et al.
Dementia, Sage Publications 2016, Vol. 15, (4) : 467-480
Skaalvik, Mari Wolff; Norberg, Astrid; Normann, Ketil; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 30, (1) : 37-47
Söderlund, Mona; Cronqvist, Agneta; Norberg, Astrid; et al.
Nordisk sygeplejeforskning, Universitetsforlaget 2015, Vol. 5, (2) : 133-150
Henriksen, Nils; Sohini Fjelltun, Aud-Mari; Normann, Hans Ketil; et al.
International Journal of Older People Nursing, Vol. 10, (3) : 221-229
Jonsén, Elisabeth; Norberg, Astrid; Lundman, Berit
Journal of Nursing Measurement, Springer 2015, Vol. 23, (1) : 96-111
Lundman, Berit; Årestedt, Kristofer; Norberg, Astrid; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2015, Vol. 61, (2) : 247-253
Norberg, Astrid; Lundman, Berit; Gustafson, Yngve; et al.
Palliative & Supportive Care, Cambridge University Press 2015, Vol. 13, (6) : 1745-1753
Seiger Cronfalk, Berit; Ternestedt, Britt-Marie; Franklin Larsson, Lise-Lotte; et al.
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 31, (3) : 135-46
Angström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 337-346
Ericson-Lidman, Eva; Larsson, Lise-Lotte Franklin; Norberg, Astrid
Journal of Aging Studies, Vol. 28 : 11-21
Hedman, Ragnhild; Hellstrom, Ingrid; Ternestedt, Britt-Marie; et al.
Open Nursing Journal, Bentham open 2014, Vol. 8 : 71-78
Håkanson, Cecilia; Cronfalk, Berit Seiger; Henriksen, Eva; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 21, (10) : 896-905
Sebergsen, K.; Norberg, Astrid; Talseth, A-G
International Journal of Older People Nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 9, (1) : 79-89
Söderlund, Mona; Norberg, Astrid; Hansebo, Görel
Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 33-67
Ternestedt, Britt-Marie; Norberg, Astrid
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 355-363
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; et al.
Vård i Norden, Vol. 34, (113) : 4-8
Ångström Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Strandberg, Gunilla; et al.
Research and Theory for Nursing Practice, Vol. 27, (1) : 19-34
Eggers, Thomas; Ekman, Sirkka-Liisa; Norberg, Astrid
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 215-223
Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; Persson, Birgitta; et al.
Dementia, Sage Publications 2013, Vol. 12, (6) : 713-733
Hedman, Ragnhild; Hansebo, Görel; Ternestedt, Britt-Marie; et al.

Forskningsprojekt