"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Barbara Sixt lab

Forskargrupp Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.

Införandet av antibiotika har varit en av de största bedrifterna inom medicinen. Men i takt med att bakterier utvecklar antibiotikaresistens i oerhört hög takt har hotet återvänt och det finns ett akut behov av att hitta nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar.

Många patogener har förmågan att invadera mänskliga celler och att utnyttja insidan av sin värdcell som en tillväxtnisch. Medan mänskliga celler kan känna invaderande mikrober och kan aktivera kraftfulla försvarsprogram (cell-autonom immunitet) för att förstöra mikroben eller begränsa dess tillväxt, har framgångsrika patogener utvecklats för att motverka dessa försvar.

I min forskargrupp anser vi att en djup förståelse för den molekylära grunden för denna kapprustning skulle kunna bana väg för innovativa antimikrobiella medel. Vi tillämpar därför toppmoderna verktyg inom molekylär genetik och mikroskopisk avbildning, liksom genetiska- och sammansatta screeningmetoder med hög kapacitet, för att avslöja den dolda skyddande potentialen hos patogen-undertryckta cellulära försvarsprogram, för att identifiera de molekylära bestämningsfaktorerna för värdförsvar och patogena motåtgärder, och för att hitta medel för att störa deras balans till förmån för värden.

Vår nuvarande forskning fokuserar främst på bakteriepatogenen Chlamydia trachomatis. Med över 100 miljoner fall årligen är C. trachomatis det vanligaste bakteriella medlet för sexuellt överförbara sjukdomar, och som sådan en vanlig orsak till infertilitet och negativa graviditetsresultat.

Dessutom är C. trachomatis ansvarig för den okulära sjukdomen trakom, en betydande orsak till synnedsättning och blindhet i underprivilegierade områden i världen. Eftersom C. trachomatis endast kan växa i insidan av en mänsklig värdcell, är denna patogen ett utmärkt modellsystem för att studera cellautonom immunitet och strategier för bekämpning av bakterier.

Fördjupning

Läs mer på Sixt Lab webbplats

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Porträtt på Barbara Sixt, Institutionen för molekylärbiologi, MIMS, Umeå universitet.
Klamydiamåndag – söker nya behandlingar av könssjukdomen

Två måndagar i februari uppmärksammas klamydia – en välstuderad bakterie vid Umeå universitet.

MIMS Spotlight Series: Nóra träffar Magnus Ölander

Magnus klamydiaprojekt låter honom utveckla sina färdigheter inom läkemedelsupptäckt och maskininlärning.

73 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning i Umeå 73,1 miljoner kronor 2022.

Senast uppdaterad: 2024-02-07