Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barbara Sixt grupp

Forskningsgrupp Gruppen forskar om cell-autonom immunitet.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.