"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bram Vaassen

Jag är universitetslektor vid HumLab, där jag forskar och undervisar om teoretiska och praktiska frågor kring orsakssamband och förklaring inom metafysik och AI:ns filosofi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Större delen av min forskning fokuserar på orsakssamband och förklaring. Jag är särskilt intresserad av att utforska hur en vetenskapligt och metafysiskt respektabel förståelse av dessa begrepp kan informera debatter inom filosofi av medvetande och filosofi av AI. Jag har även vissa forskningsintressen inom språkfilosofi och kunskapsteori.

Jag anslöt mig till HumLab 2024. Innan dess hade jag två postdoktjänster. Från hösten 2021 till hösten 2024 var jag anställd i mitt eget forskningsprojekt 'Orsakssamband, Korrelation och Känslighet'. Projektet finansierades av ett internationellt postdoktoralt stipendium från Vetenskapsrådet och ägde rum vid Umeå universitet och Rutgers University, där jag spenderade ett tvåårigt forskningsbesök. Från våren 2020 till våren 2021 var jag postdoktor på det DFG-finansierade projektet Determinism, Kontroll och Konsekvensargumentet vid Kölns universitet.

Hösten 2019 tog jag en doktorsexamen i filosofi vid Umeå universitet. Min avhandling försvarade den kontroversiella tesen att en standard dualistisk ontologi av medvetandet kan tillåta för mental orsakssamband även om alla händelser har tillräckliga fysiska orsaker. Det vill säga, jag argumenterar för att det är möjligt för dualistiska mentala fenomen att icke-överdeterministiskt orsaka beteende i världar där det fysiska området är komplett. Jag bedömer också kritiskt tidigare förslag till detta omfång.

Se https://www.bramvaassen.com/ för mer information om min forskning och publikationer.

Australasian Journal of Philosophy
Vaassen, Bram
Analysis, Oxford University Press 2023, Vol. 83, (1) : 98-106
Vaassen, Bram
Philosophical Studies, Springer 2022, Vol. 179 : 2823-2843
Vaassen, Bram
Philosophy & Technology, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 35, (4)
Vaassen, Bram
Erkenntnis, Netherlands: Springer 2021, Vol. 86, (3) : 543-552
Vaassen, Bram
Synthese, Springer 2021, Vol. 198 : 10341-10353
Vaassen, Bram
Inquiry
Vaassen, Bram; Sandgren, Alex
Umeå studies in philosophy, 13
Vaassen, Bram
Episteme: A journal of individual and social epistemology, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 13, (1) : 133-149
Vaassen, Bram

Forskningsprojekt

1 augusti 2021 till 31 juli 2024