Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carla Jonsson

Carla Jonsson

Professor i pedagogiskt arbete.

Forskningsintressen: flerspråkighet i undervisning och arbetsliv, minoritetsspråk, svenska som andraspråk, translanguaging, sociolingvistik, lingvistisk etnografi.

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk, Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete.

 

Forskningsområden:

Tvåspråkighet, flerspråkighet, lingvistisk etnografi, tvåspråkig undervisning, språkundervisning, undervisning av minoritetsspråk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, språkideologier, språk & makt, litteracitet, flerspråkiga litteraciteter, identitet, interkulturell kommunikation, sociolingvistik, kritisk diskursanalys, translanguaging, kodväxling.

Forskningsprojekt:

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. (2016–2019)

Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings. European Science Foundation via HERA – Humanities in the European Research Area. (2010–2012)

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning. Vetenskapsrådet. (2007-//-2011)

 

Läs gärna mer om min forskning på www.carlajonsson.com

 

 

 

 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Flerspråkighet 7,5 hp

Didaktik för det flerspråkiga klassrummet (avancerad nivå) 7,5 hp

Handledning och examination av uppsatser