"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carla Jonsson

Professor i pedagogiskt arbete. 

Forskningsintressen: flerspråkighet i undervisning och arbetsliv, minoritetsspråk, svenska som andraspråk, translanguaging, sociolingvistik, lingvistisk etnografi.

 

 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk, Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete. Docent i tvåspråkighet. 

 

Forskningsområden:

Tvåspråkighet, flerspråkighet, lingvistisk etnografi, tvåspråkig undervisning, språkundervisning, undervisning av minoritetsspråk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, språkideologier, språk & makt, litteracitet, flerspråkiga litteraciteter, identitet, interkulturell kommunikation, sociolingvistik, kritisk diskursanalys, translanguaging, kodväxling.

Forskningsprojekt:

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet: Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet. Skolforskningsinstitutet (2022-2024). Projektledare. 

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (2016–2019).

Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings. European Science Foundation via HERA – Humanities in the European Research Area (2010–2012).

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning. Vetenskapsrådet (2007-//-2011). Projektledare. 

 

Publikationer (i urval): 

Publikationer vid andra lärosäten

 

Läs gärna mer om min forskning på www.carlajonsson.com

 

 

 

 

Applied Linguistics Review, Mouton de Gruyter 2023, Vol. 14, (4) : 679-695
Nissi, Riikka; Blasjö, Mona; Jonsson, Carla
Möjligheter till lärande: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, Stockholm: Liber 2022 : 35-48
Jonsson, Carla
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 215-238
Jonsson, Carla
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 263-284
Jonsson, Carla
Stockholm: Skolverket 2020
Jonsson, Carla

Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet 7,5 hp

läromedelsanalys 7,5 hp

Flerspråkighet 7,5 hp

Didaktik för det flerspråkiga klassrummet (avancerad nivå) 7,5 hp

Handledning och examination av uppsatser