"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet: Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet

Forskningsprojekt Målet med projektet är att studera och utveckla didaktiska aspekter av verksamheter med olika språk i språkligt heterogena grupper för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola inom ramen för det som kallas modersmål, till exempel modersmålsämnet i skolan. Att barn och elever ges möjlighet att bevara och utveckla sina språk är centralt för deras skolframgång och för skolans demokratiska uppdrag.

Projektets syfte är att utveckla undervisningsformer som stödjer barns och elevers språkutveckling inom modersmålsverksamheter, med särskilt fokus på litteracitet på ett eller flera språk.

Professor

Carla Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 96

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Skolforskningsinstitutet

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att utveckla undervisningsformer som stödjer barns och elevers språkutveckling inom modersmålsverksamheter, med särskilt fokus på litteracitet på ett eller flera språk. Studien tar ett kritiskt perspektiv där verksamheterna utvecklas utifrån frågor om ideologier, maktrelationer, kultur och identitet.

Följande frågor kommer till exempel att besvaras:

  • Vilka specifika utmaningar och möjligheter innebär den stora heterogenitet som präglar modersmålsverksamheter?
  • Hur kan undervisning utformas där barns och elevers olika erfarenheter, i form av språkliga och digitala praktiker, används som resurs för lärande?

Studien utförs i form av aktionsforskning och lingvistisk etnografi. Material skapas främst genom klassrumsobservationer, fältanteckningar samt dokumentation av skriftliga och andra artefakter. Inom verksamheterna fokuseras två huvudsammanhang:

  1. två större språk i svenskt utbildningsväsende: modersmål arabiska och kurdiska, samt
  2. tre nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli och finska. Nexusanalys kommer att användas för systematisk analys.

Studien utförs i nära samverkan mellan forskare, rektorer, lärare, pedagoger och annan personal.

Projektet kommer att följa en typisk aktionsforskningscykel, med planering, genomförande och reflektion och därmed skapa sammanhang där kunskap och praktiker utvecklas.

Projektsida på Skolfi

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet: Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-05-09