"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargruppen Flerspråk

Forskargrupp Flerspråk (FF) är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.

Våra forskningsområden är: flerspråkighet i undervisning, arbetsliv och vardagsliv, språkideologier, språkpolicy, flerspråkiga litteraciteter, transspråkande, minoritetsspråk, undervisning av minoritetsspråk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, språk och makt, social rättvisa, identitet, lingvistisk etnografi, språkutveckling, språkundervisning och språkinlärning, tvåspråkig undervisning, pedagogiskt arbete, sociolingvistik och språkvetenskap.

Forskargruppen Flerspråk träffas regelbundet och diskuterar pågående och planerad forskning, aktuella publikationer och konferenser. 

Forskningsledare

Carla Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 96

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier
Senast uppdaterad: 2023-03-15