"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargruppen Flerspråk

Forskargrupp Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.

Våra forskningsområden är: flerspråkighet i undervisning, arbetsliv och vardagsliv, språkideologier, språkpolicy, flerspråkiga litteraciteter, transspråkande, minoritetsspråk, undervisning av minoritetsspråk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, språk och makt, social rättvisa, identitet, lingvistisk etnografi, språkutveckling, språkundervisning och språkinlärning, tvåspråkig undervisning, pedagogiskt arbete, sociolingvistik och språkvetenskap.

Forskargruppen Flerspråk träffas regelbundet och diskuterar pågående och planerad forskning, aktuella publikationer och konferenser. 

Kampen om platsen: språkliga landskap i omtvistade miljöer

Datum: 24–25 augusti 2023

Plats: Humlab, Umeå universitet 

Läs mer om symposiet

 

Symposium samlade forskare inom språkliga landskap

"Målet var att samla yngre forskare med intresse för tvärvetenskapliga perspektiv på plats och flerspråkighet"

Senast uppdaterad: 2023-11-10