"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christer Mårtensson

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framförallt inom området Ledarskap, organisation och arbetsliv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag undervisar för tillfället på Personalvetarprogrammet (år 1,2 och 3), Studie- och yrkesvägledarprogrammet i kursen Arbetsliv och lärande, Pedagogik B - Ledarskap i organisationer samt HR-arbete i teori och praktik del 1 och 2.

Jag sitter med i P-programmets utbildningsråd, representerar Pedagogiska institutionen i P-programmets styrgrupp och vi håller på att starta upp en referensgrupp/brasnchråd med representanter från olika branscher med fokus på HR-frågor och ledarskap. Jag sitter också med i programrådet för SYO-utbildningen

Arbetar som arbetsmiljöombud på institutionen - något som för övrigt ligger mig varmt om hjärtat.

Ser mig själv som en pedagog med starkt fokus på livslångt lärande och reflektion. Min bakgrund med närmare 25 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete kombinerat med ledarskap inom olika organisationer betyder mycket för mig i min roll som lärare.