Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Personalbild Christina Segerholm

Christina Segerholm

Jag är utbildad förskollärare och anställd som professor i pedagogik. Mina forskningsintressen är utbildningspolicy och utvärdering. Jag undervisar på alla nivåer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2021 : 1-16
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Novak, Judit
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Educational Philosophy and Theory, Routledge 2020, Vol. 52, (6) : 613-624
Segerholm, Christina
Skolans arbete mot kränkningar: juridifieringens konsekvenser, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 107-124
Segerholm, Christina; Hult, Agneta
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 98
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Olovsson, Tord Göran; et al.
NERA 2019 Abstract Book 2019-03-06 : 826-827
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 119-138
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 157-180
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 181-199
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dordrecht: Springer 2019 : 201-208
Segerholm, Christina
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dordrecht: Springer 2019 : 139-156
Segerholm, Christina
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dordrecht: Springer 2019 : 43-63
Segerholm, Christina; Hult, Agneta
Evaluating education: normative systems and institutional practices
European Conference for Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dordrecht: Springer 2019 : 25-42
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 1-23
Segerholm, Christina; Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; et al.
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2018, Vol. 38, (4) : 368-385
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
NERA 2018: Abstract Book, University of Oslo 2018 : 94-94
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 62, (1) : 125-139
Segerholm, Christina; Hult, Agneta
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
ECER 2017, European Conference for Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
American Journal of Evaluation, Sage Publications 2017, Vol. 38, (1) : 114-125
Dahler-Larsen, Peter; Abma, Tineke; Bustelo, Maria; et al.
School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts, Cham: Springer 2017 : 121-135
Hult, Agneta; Segerholm, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: För vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 49-62
Rönnberg, Linda; Segerholm, Christina
ECER 2017, European Conference for Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Olofsson, Anders
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 22-26 August, Dublin
Hult, Agneta; Olofsson, Anders; Segerholm, Christina
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2016, Vol. 25, (2) : 95-118
Hult, Agneta; Segerholm, Christina
Vad ska en svensk kunna? : utbildningens dilemma - intressenas spel, Göteborg: Daidalos 2016 : 19-39
Segerholm, Christina
Comparative Education Society in Europe conference, March 31 - June 3, 2016, Glasgow
Segerholm, Christina
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, August 22-26, 2016
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; et al.
ECER 2015, 7-11 September, Hungary: education and transition - contributions from educational research
Segerholm, Christina; Hult, Agneta
The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim
European Conference for Educational Research (ECER), Network 23, in Porto, Portugal, September 2-5, 2014. : 1-3
Hult, Agneta; Segerholm, Christina
Conference for Educational Research (ECER), Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
Kvalitet i fleksibel høyere utdanning: nordiska perspektiver, Trondheim: Akademika forlag 2013 : 195-205
Segerholm, Christina; Lindberg, J Ola
Comparative Education, Routledge 2009, Vol. 45, (1) : 5-21
Grek, Sotiria; Lawn, Martin; Lingard, Bob; et al.
Pedagogik som examensämne 100 år, Uppsala: Universitetstryckeriet, Uppsala universitet 2009 : 167-178
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina
Theory and Evidence in European Educational Research:  
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina
Journal of education policy, Routledge 2009, Vol. 24, (2) : 195-209
Segerholm, Christina
Pedagogik som examensämne 100 år, Uppsala, 2007 : -
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina
Dilemmas of Engagement: Evaluation and the New Public Management, Emerald Group Publishing Limited 2007 : 129-138
Segerholm, Christina
the ECER-conference in Geneva, September 13-16, 2006
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina; From, Jörgen; et al.
European Educational Research Journal, Vol. 5, (3-4) : 287-291
Segerholm, Christina
The American Evaluation Association conference in Portland : -
Segerholm, Christina
The ECER conference in Geneva : -
Segerholm, Christina
Research reports / Umeå Centre for Evaluation Research, 1
Hanberger, Anders; Khakee, Abdul; Nygren, Lennart; et al.
Stockholm: Skolverket 2005
Marner, Anders; Örtegren, Hans; Segerholm, Christina