"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige

Forskningsprojekt På vilka vägar kommer utvärderingsidéer in i svensk utbildningspolitik?

I projektet studeras utvärderingssystem i högre utbildning, framförallt de senaste, genom a) reformintentionerna och förutsättningarna för utvärderingar b) hur utvärderingar genomförs och c) resultaten av utvärderingarna och konsekvenserna för högskolepolitik och pedagogisk praktik.

Projektansvarig

Christina Segerholm
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

I projektet studeras utvärderingssystem i högre utbildning, framförallt de senaste, genom a) reformintentionerna och förutsättningarna för utvärderingar b) hur utvärderingar genomförs och c) resultaten av utvärderingarna och konsekvenserna för högskolepolitik och pedagogisk praktik.

Frågorna handlar bland annat om på vilka vägar utvärderingsidéer kommer in i svensk utbildningspolitik:

  • Vilka var argumenten för och intentionerna med olika utvärderingssystem?
  • Vilka uppfattningar om kvalitet i högskoleutbildning förs fram och vilken typ av kunskap krävs för bedömning av kvalitet? Vad utvärderas, vilka genomför utvärderingarna och hur går de tillväga?
  • Vilken uppfattning finns om kvalitet och vilken kunskap ligger till grund för bedömningarna?
  • Hur regerar aktörer vid lärosätena på utvärderingarna och utvärderingsresultaten?
  • I vilken utsträckning påverkar utvärderingarna det pedagogiska arbetet och uppfattningar om kvalitet?

Den empiriska datainsamlingen innehåller bland annat intervjuer med policyaktörer på internationell, nationell, universitets- och institutionsnivå samt analyser av policydokument av olika slag.

Senast uppdaterad: 2020-02-14