"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

Forskningsprojekt Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik, och genomförs under treårsperioden 2013-2016. Syftet är att utveckla kvaliteten i matematikundervisningen och därmed öka elevernas måluppfyllelse.

Syftet med Matematiklyftet ska uppfyllas genom att stötta skolors utveckling av två kulturer. Dels är målet att utveckla en undervisningskultur, där fokus ligger på arbetet med elevernas lärande, och dels är målet att utveckla en fortbildningskultur, där fokus ligger på arbetet med lärarnas eget lärande. Avsikten är också att dessa kulturer ska bestå och fortsätta att utvecklas på skolorna efter genomförandet av Matematiklyftet. Utvärderingen ska undersöka i vilken utsträckning Matematiklyftet har nått målet att utveckla dessa två kulturer kring matematikundervisningen i Sverige.

Projektansvarig

Magnus Österholm
Professor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-07 2016-10-31

Finansiering

Skolverket, 2014-2016: 6 270 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik, och genomförs under treårsperioden 2013-2016. Matematiklyftet har två övergripande mål, som kan sägas inrymma alla eventuella delmål. Dels är målet att utveckla en undervisningskultur, där fokus ligger på arbetet med elevernas lärande, och dels är målet att utveckla en fortbildningskultur, där fokus ligger på arbetet med lärarnas eget lärande. Avsikten är också att dessa kulturer ska bestå och fortsätta att utvecklas på skolorna efter genomförandet av Matematiklyftet.

Denna utvärdering av Matematiklyftet avser att besvara tre övergripande frågeställningar:
(1) I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur?
(2) I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående fortbildningskultur?
(3) Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre väl Matematiklyftet har bidragit till utveckling av bestående undervisnings- och fortbildningskulturer?

Inom utvärderingen besöks 40 skolor över hela Sverige. Under besöken genomförs intervjuer med 2-3 lärare på varje skola, med skolans rektor samt med representanter för skolhuvudmannen. Dessutom genomförs observationer av matematikundervisningen samt av de kollegiala samtal som är en central del av Matematiklyftets uppbyggnad.

Senast uppdaterad: 2023-04-03