Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christofer Åström

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag har min bakgrund i matematik och matematisk statistik och tog min master 2011. Under min doktorandperiod har jag undersökt hur höga temperaturer påverkar vår hälsa genom epidemiologiska analyser. Jag har även tittat på hur resultaten kan komma att ändras om beroende på vilka statistiska metoder som man använder. Huvudfokus har dock legat på att försöka förstå och beräkna hur temperaturerna i framtiden kommer att påverka oss. Med ett varmare klimat kommer vi utsättas för temperaturer vi inte är vana vid och detta kan komma att påverka vår hälsa negativt. Detta arbete resulterade i avhandlingen Health Effects of Heatwaves – Short and long term predictions 2017.

Under min doktorandtid har jag och mina kollegor även jobbat tillsammans med SMHI och Folkhälsomyndigheten. Jag hjälpte SMHI att skapa det system som idag varnar allmänheten för höga temperaturer. Detta genom att göra de epidemiologiska analyser som ligger till grund för varningarna. Senare jobbade jag även tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Jag och mina kollegor gjorde en kunskapssammanställning för att beskriva de negativa hälsoeffekter som höga temperaturer kan leda till.

 

The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (9) : e579-e587
Chen, Gongbo; Guo, Yuming; Yue, Xu; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (4) : e191-e199
Chen, Kai; Breitner, Susanne; Wolf, Kathrin; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 372
Meng, Xia; Liu, Cong; Chen, Renjie; et al.
Nature Climate Change, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (6) : 492-500
Vicedo-Cabrera, A.M.; Scovronick, N.; Sera, F.; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (7) : e415-e425
Zhao, Qi; Guo, Yuming; Ye, Tingting; et al.
Health Affairs, Project HOPE 2020, Vol. 39, (12) : 2168-2174
Ebi, Kristie L.; Åström, Christofer; Boyer, Christopher J.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 428-435
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 368
Vicedo-Cabrera, Ana M; Sera, Francesco; Liu, Cong; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 131
Lee, Jae Young; Kim, Ho; Gasparrini, Antonio; et al.
New England Journal of Medicine, Waltham: Massachusetts Medical Society 2019, Vol. 381, (8) : 705-715
Liu, Cong; Chen, Renjie; Sera, Francesco; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Olstrup, Henrik; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Research Letters, Vol. 14, (7)
Orru, Hans; Åström, Christofer; Andersson, Camilla; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (4) : 1101-1112
Sera, Francesco; Armstrong, Ben; Tobias, Aurelio; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2019, Vol. 116
Åström, Christofer; Bjelkmar, Pär; Forsberg, Bertil
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2018, Vol. 15, (9) : 1-11
Analitis, Antonis; De' Donato, Francesca; Scortichini, Matteo; et al.
Environmental health, BioMed Central 2018, Vol. 17, (1)
Scortichini, Matteo; de'Donato, Francesca; De Sario, Manuela; et al.
Umeå University medical dissertations, 1890
Åström, Christofer
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG 2017, Vol. 14, (7)
Åström, Christofer; Åström, Daniel Oudin; Andersson, Camilla; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (5)
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Rekker, Kaidi; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG 2015, Vol. 12, (12) : 15567-15583
de' Donato, Francesca K.; Leone, Michela; Scortichini, Matteo; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 12, (1) : 254-267
Åström, Christofer; Ebi, Kristie L; Langner, Joakim; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 41, (2) : 285-294
Orru, Hans; Andersson, Camilla; Ebi, Kristie L; et al.
BMJ Open, group.bmj.open 2013, Vol. 3, (1) : e001842-
Åström, Christofer; Orru, Hans; Rocklöv, Joacim; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:4
Andersson, Louise; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Environmental Research, Vol. 118 : 149-151
Barnett, A. G.; Åström, Christofer
EcoHealth, Vol. 9, (4) : 448-454
Åstrom, Christofer; Rocklöv, Joacim; Hales, Simon; et al.
Global Environmental Change, Elsevier 2011, Vol. 21, (4) : 1209-1214
Béguin, Andreas; Hales, Simon; Rocklöv, Joacim; et al.
Åström, Christofer; Oudin Åström, Daniel; Andersson, Camilla; et al.
Åström, Christofer; Oudin Åström, Daniel; Andersson, Camilla; et al.
Värmerelaterad ohälsa i Sverige

Del av informationsmaterial kring värmeböljor på Region Västerbottens hemsida.

Fika efter en forskare

Medverkade i september 2019