"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jacek Dylag, Unsplash

Luftföroreningar och hälsa

Forskargrupp Forskargruppen arbetar med luftföroreningsforskning, och berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Effekterna som studerats sträcker sig från graviditetspåverkan till demens, med många studier om luftvägssjukdom samt mortalitet. Även luftföroreningars påverkan på sjukfrånvaro studeras.

Metodologiska fördjupningar handlar om betydelsen av luftföroreningar för subkliniska hjärtkärl-utfall som ateroskleros samt biomarkörer för hjärtkärlpåverkan och inflammation, samt betydelsen av exponering i olika tidsfönster. Forskningsprojekten handlar också om aktiv transport, och potentialen för överföring av bilresor till cykel. Hälsovinsterna som skulle kunna åstadkommas vid överföring av bilresor till cykel beräknas i relation till fysisk aktivitet, luftföreningsexponeringen bland pendlande med cykel respektive bil samt generella befolkningen, men tar även hänsyn till olycksrisk. Studier pågår även kring nyttan av fysisk aktivitet beroende på luftföroreningsbelastningen vid hemmet.

Gruppen arbetar även med att förbättra metoderna för hälsokonsekvensberäkningar, och har utvecklingsuppdrag från flera myndigheter.

Stadsluftens farligheter

Forskare vid Umeå universitet berättar om riskerna med luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa.

Bild på eurosedlar
EU ger 9,4 miljoner euro till Umeå universitets forskning

Tretton forskningsprojekt om allt från alger till digitala meriter kan se fram emot finansiering från EU.

Bilkö med avgaser
Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar visar unik studie

En ny studie visar tydligt samband mellan sjukfrånvaro från jobbet och ökad förekomst av partiklar i luften.

Senast uppdaterad: 2024-05-13