"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jacek Dylag, Unsplash

Luftföroreningar och hälsa

Forskargrupp Forskargruppen arbetar med luftföroreningsforskning, och berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Effekterna som studerats sträcker sig från graviditetspåverkan till demens, med många studier om luftvägssjukdom samt mortalitet. Även luftföroreningars påverkan på sjukfrånvaro studeras.

Metodologiska fördjupningar handlar om betydelsen av luftföroreningar för subkliniska hjärtkärlutfall som ateroskleros samt biomarkörer för hjärtkärlpåverkan och inflammation, samt betydelsen av exponering i olika tidsfönster. Forskningsprojekten handlar också om aktiv transport, och potentialen för överföring av bilresor till cykel. Hälsovinsterna som skulle kunna åstadkommas vid överföring av bilresor till cykel beräknas i relation till fysisk aktivitet, luftföreningsexponeringen bland pendlande med cykel respektive bil samt generella befolkningen, men tar även hänsyn till olycksrisk. Studier pågår även kring nyttan av fysisk aktivitet beroende på luftföroreningsbelastningen vid hemmet.

Gruppen arbetar även med att förbättra metoderna för hälsokonsekvensberäkningar, och har utvecklingsuppdrag från flera myndigheter.

Gruppledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Stadsluftens farligheter

Forskare vid Umeå universitet berättar om riskerna med luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa.

Senast uppdaterad: 2023-06-19