"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EXPANSE

Forskningsprojekt .

Projektet omfattar exposom- och hälsodata från mer än 55 miljoner européer i administrativa kohorter och utvärdering av effekterna av förändringar i den urbana miljön på bördan av bland annat hjärtkärl och lungsjukdomar. Befolkningsregister inom Svenska Initiativet för forskning om mikrodata i samhälls- och medicinska vetenskaper (SIMSAM) kommer att användas för detta projekt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Finansiering

Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Mer information

Umeå SIMSAM Lab

Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.

Senast uppdaterad: 2023-06-15