"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cindy Kohtala

Professor i design med inriktning mot hållbarhet. Programansvarig, MFA i interaktionsdesign. Fokuserar på produkt- och tjänstesystem, lokalism och industriell omvandling, gräsrotsaktivism.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Dr Cindy Kohtala är professor i design med inriktning mot hållbarhet vid Designhögskolan och programansvarig, masterprogrammet i interaktionsdesign. Hennes forskning överbryggar Design Research och Science & Technology Studies (STS). Hon är intresserad av hur aktiva människor experimenterar materiellt med hållbarhetsfrågor, antingen genom hacking och tillverkning i fab-labs och makerspaces, medborgarvetenskap, urbana aktivistprojekt eller andra gräsrotsinitiativ som syftar till lokal kunskapsdelning och empowerment. Hon studerar industriell omvandling på lokal nivå: berättelserna vi skapar om lokalisering av design, teknik och produktion och de framväxande metoderna kring peer-to-peer-deltagande. Hon undersöker hur aktivister bygger infrastruktur för alternativa sätt att producera och konsumera och hur de involverar bredare allmänhet i att föreställa sig och anta alternativa hållbarhetsframtider. I UmArts utforskar hon hur forskare och aktivister kan samarbeta om kunskapsskapande i hållbarhetsomvandling med hjälp av designledda metoder.

Journal of Innovation Economics & Management, Cairn 2024, Vol. 43, (1) : 103-129
Thomas, Laetitia; Pistofidou, Anastasia; Troxler, Peter; et al.
Commons in Design conference, Basel, Switzerland, February 15-17, 2023
Prendeville, Sharon; Kohtala, Cindy
Commons in design, Amsterdam: Valiz 2023 : 181-200
Prendeville, Sharon; Kohtala, Cindy
IASDR2023: Life changing design: Introduction papers
Vezzoli, Carlo; Kohtala, Cindy; Rognoli, Valentina; et al.
IASDR 2023: Life-changing design: Full papers
Özçelik, Ayşegül; Kohtala, Cindy; Löchtefeld, Markus
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability
Hector, Philip; Kohtala, Cindy
In search of lost futures: anthropological explorations in multimodality, deep interdisciplinarity, and autoethnography, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 151-172
Berglund, Eeva; Kohtala, Cindy
Strategic Design Research Journal, University of Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 2021, Vol. 14, (1) : 1-18
Rossi, Emilio; Di Nicolantonio, Massimo; Ceschin, Fabrizio; et al.
Lecture Notes in Mechanical Engineering
Vezzoli, Carlo; Garcia Parra, Brenda; Kohtala, Cindy
Science & Technology Studies, Finnish Society for Science and Technology Studies 2020, Vol. 33, (2) : 102-119
Berglund, Eeva; Kohtala, Cindy
International Journal of Design, Vol. 14, (2) : 17-34
Botero, Andrea; Hyysalo, Sampsa; Kohtala, Cindy; et al.
Digital Culture & Society, Transcript Verlag 2020, Vol. 6, (1) : 135-151
Holm, Felix; Stassen, Suné; Kohtala, Cindy; et al.
Digital Culture & Society, Transcript Verlag 2020, Vol. 6, (1) : 5-33
Kohtala, Cindy; Boeva, Yana; Troxler, Peter
Design Studies, Elsevier 2020, Vol. 67 : 27-54
Kohtala, Cindy; Hyysalo, Sampsa; Whalen, Jack
Strategic Design Research Journal, University of Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 2020, Vol. 13, (3) : 294-311
Rossi, Emilio; Di Nicolantonio, Massimo; Ceschin, Fabrizio; et al.
Human-Computer Interaction, Vol. 34, (5-6) : 389-432
Bakırlıoğlu, Yekta; Kohtala, Cindy
Proceedings of the 8th bi-annual Nordic design research society conference - who cares? 2-4th of June 2019 Finland
Kohtala, Cindy; Walls, Jedediah
Journal of Peer Production, Vol. 12 : 92-110
Kohtala, Cindy
The Design Journal, Routledge 2016, Vol. 20, (3) : 375-394
Kohtala, Cindy
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2015, Vol. 106 : 654-668
Kohtala, Cindy
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2015, Vol. 99 : 333-344
Kohtala, Cindy; Hyysalo, Sampsa
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2015, Vol. 97 : 1-12
Vezzoli, Carlo; Ceschin, Fabrizio; Diehl, Jan Carel; et al.
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts, Taylor & Francis Group 2014, Vol. 10, (3-4) : 209-228
Hyysalo, Sampsa; Kohtala, Cindy; Helminen, Pia; et al.
Journal of Peer Production, Vol. 5
Kohtala, Cindy; Bosqué, Camille
Sheffield: Greenleaf Publishing Ltd 2014
Vezzoli, Carlo; Kohtala, Cindy; Srinivasan, Amrit; et al.

Forskningsprojekt

1 mars 2023
1 januari 2023 till 31 december 2023
1 september 2019 till 31 augusti 2025

Dr Kohtala har undervisat i design- och forskningskurser på kandidat-, master- och doktorandnivå. Hon är programansvarig för masterprogrammet i interaktionsdesign. Hon föreläser och skriver om design-for-sustainability, Product-Service System (PSS) design, öppen design, co-design, distribuerade ekonomier, makerkultur och designaktivism, för akademiker, praktiker och allmänheten. Hon är en aktiv medlem i det internationella LeNS-nätverket (Learning Network for Sustainability) och design-for-sustainability-nätverket o2 Global. Kohtala har varit gästlärare i Design-for-Sustainability-kurser i Mexiko, Kina och Indien (kandidat- och magisterkurser) och föreläser internationellt. Kohtala deltog aktivt i Aalto-universitetets masterprogram för kreativ hållbarhet (Finland).

Undervisningsresurser
Designing Sustainability for All (open access, medredaktör. Resultat av LeNSin-projektet 2015-2019 (Learning Network on Sustainability International), Erasmus+, samordnare Carlo Vezzoli)
Product-Service System Design for Sustainability (medförfattare. Resultat av LeNS-projektet 2008-2010, AsiaLink, samordnare Carlo Vezzoli)
Creative Communities (bidragsgivare. Resultat av EMUDE (Emerging User Demands for Sustainable Solutions) 2004-06, samordnare Ezio Manzini)

Se film om Cindy Kohtalas forskning