Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i interaktionsdesign

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Masterprogrammet i interaktionsdesign fokuserar på relationen mellan människa och IT. Interaktionsdesign handlar om förmågan att designa både det kognitiva och fysiska gränssnittet och integrera dessa till en fungerande helhet. Vi utbildar designers som kan skapa hållbara, begripliga och behagliga informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.

Under utbildningen

Alla kurser är indelade in block som omfattar 5, 10 eller 20 veckor. Inom varje block finns kursavsnitt med träning av särskilda färdigheter, teoretiska studier och praktiska övningar. "Studiokurser" ingår ofta som en del i femveckorsblock då du lär dig specifika färdigheter och tillämpar dem i praktiskt övningar. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

Projekt med externa partners

Tillämpade designprojekt utgör ryggraden i programmet. Projektarbetet inkluderar oftast både föreläsningar, utflykter, platsbesök, metodarbete i grupp, användarundersökningar och studioarbete. Projekten sker i samarbete med externa partners och du handleds både av våra egna lärare och professionella designers som gästlärare. De projekt du jobbar med är humancentrerade projekt som utgår från speciella användargrupper snarare än produktkategorier.

Film: Se en film om Designhögskolan
Se en film om Designhögskolan

Forma ditt examensarbete

Fjärde och sista terminen ägnas helt åt examensprojektet. Du gör ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller annan extern partner. Det är viktigt att projektet är just ett samarbete och inte ett uppdrag. Du förväntas själv definiera ett problemområde, etablera kontakt med en extern partner och skriva en projektbeskrivning som rymmer syfte, metod, förväntat resultat och rambudget. Processen med att definierad ditt projekt startar redan under termin 3 och sker i dialog med dina lärare och programansvarig. En yrkesverksam designer är extern handledare under ditt arbete med projektet.

Sommarpraktik?

Praktik är inte obligatoriskt, men många av våra studenter tar chansen att göra praktik under sommarmånaderna. Du kan göra praktik vid ett svenskt företag eller organisation, men det är lika vanligt att göra praktik utomlands.

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i interaktionsdesign förbereder dig för arbete som designer inom industrin. Våra studenter får ofta jobb fristående designkonsulter lika väl som inom större företag.

Läsa vidare?

Efter din examen kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i interaktionsdesign, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

12 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen i industridesign eller kandidatexamen i näraliggande ämnesområde som ska innefatta minst 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Urval

För att antas till masterprogrammet krävs konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju och/eller kreativ uppgift. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Ansökan sker on-line via www.antagning.se Steg 2: Portofolio laddas upp via Designhögskolans hemsida. Information finns på www.uid.umu.se

Anmälningskod

UMU-M5102

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

ANSÖKAN GÖRS I TVÅ STEG

Steg 1: ansökan via www.antagning.se. OBS! Sista ansökningsdag 15 januari.
Steg 2: Portfolio skickas in till Designhögskolan. Information om hur ansökan går till finns på www.uid.umu.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson för programmet är:
Programansvarig är Christoffel Kuenen