"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Claudia Lampic

Jag arbetar som professor i psykologi, med inriktning mot klinisk psykologi. Min forskning fokuserar på psykologiska aspekter av somatiska sjukdomstillstånd, främst cancer och infertilitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som professor i psykologi, med inriktning mot klinisk psykologi, vid Institutionen för psykologi. Min forskning fokuserar på psykologiska aspekter av att drabbas av cancer och/eller infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.

För närvarande bedriver jag forskning inom områdena:

• Psykosociala aspekter av infertilitetsbehandling med ägg- och spermiedonation

• Cancerbehandling som barn eller ung vuxen – fokus på reproduktiv och sexuell hälsa

Jag utbildade mig vid Uppsala universitet och fick 1991 min psykologlegitimation. Efter min disputation vid Uppsala universitet 1999 har jag även forskat och undervisat vid Karolinska institutet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Jag har för närvarande vetenskapliga uppdrag vid Vetenskapsrådet och Etikprövningsmyndigheten.

Internet Interventions, Elsevier 2024, Vol. 36
Fagerkvist, Kristina; Jahnukainen, Kirsi; Ljungman, Lisa; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2024, Vol. 154, (12) : 2121-2131
Haavisto, Anu; Lampic, Claudia; Wettergren, Lena; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2024, Vol. 39, (6) : 1247-1255
Paulin, Johan; Sorjonen, Kimmo; Sydsjö, Gunilla; et al.
Reproductive BioMedicine Online, Elsevier 2024, Vol. 48, (1)
Widbom, Andreas; Isaksson, Stina; Sydsjö, Gunilla; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (8) : 9893-9901
Bergström, Charlotta; Lampic, Claudia; Roy, Ricky; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2023, Vol. 153, (3) : 644-653
Haavisto, Anu; Wettergren, Lena; Lampic, Claudia; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2023, Vol. 13, (1)
Lindell Pettersson, Malin; Sydsjö, Gunilla; Lampic, Claudia; et al.
Acta Oncologica, Informa UK Limited 2023, Vol. 62, (12) : 1599-1606
Rodriguez-Wallberg, Kenny A.; Ahlgren, Johan; Smedby, Karin E.; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (16) : 17273-17283
Skog, Rebecca; Lampic, Claudia; Olsson, Erik; et al.
Reproductive BioMedicine Online, Elsevier 2023, Vol. 47, (6)
Sydsjö, Gunilla; Lampic, Claudia; Bladh, Marie; et al.
Internet Interventions, Elsevier 2022, Vol. 29
Gottvall, Maria; Fagerkvist, Kristina; Lampic, Claudia; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2022, Vol. 61, (7) : 809-813
Hedman, C.; Ahlgren, J.; Smedby, K.E.; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2022, Vol. 37, (3) : 510-521
Lampic, Claudia; Skoog Svanberg, Agneta; Gudmundsson, Johannes; et al.
JMIR Cancer, JMIR Publications 2022, Vol. 8, (1)
Micaux, Claire; Wiklander, Maria; Eriksson, Lars E.; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Pettersson, Malin Lindell; Bladh, Marie; Nedstrand, Elizabeth; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2022, Vol. 37, (11) : 2589-2598
Thorup, Emilia; Sydsjö, Gunilla; Lampic, Claudia
Acta Oncologica, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 61, (10) : 1165-1172
Wettergren, Lena; Eriksson, Lars E.; Bergström, Charlotta; et al.
Reproductive BioMedicine Online, Elsevier 2022, Vol. 45, (5) : 1046-1053
Widbom, Andreas; Sydsjö, Gunilla; Lampic, Claudia
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2021, Vol. 60, (8) : 976-983
Alexandra, Wide; Wettergren, Lena; Ahlgren, Johan; et al.
European Journal of Cancer, Vol. 154 : 147-156
Hovén, Emma; Fagerkvist, Kristina; Jahnukainen, Kirsi; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2021, Vol. 36, (2) : 395-404
Lampic, Claudia; Skoog Svanberg, Agneta; Sorjonen, Kimmo; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2021, Vol. 36, (8) : 2181-2188
Widbom, Andreas; Isaksson, Stina; Sydsjö, Gunilla; et al.
Health and Quality of Life Outcomes, BioMed Central 2020, Vol. 18, (1)
Anandavadivelan, Poorna; Wiklander, Maria; Eriksson, Lars E.; et al.
Fertility research and practice, BioMed Central 2020, Vol. 6
Armuand, Gabriela; Skoog Svanberg, Agneta; Lampic, Claudia; et al.
Research Involvement and Engagement, BioMed Central 2020, Vol. 6
Hovén, Emma; Eriksson, Lars; Månsson D'Souza, Åsa; et al.
Sexual Medicine, Elsevier 2020, Vol. 8, (4) : 631-642
Ljungman, Lisa; Lampic, Claudia; Wettergren, Lena
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Pettersson, Malin Lindell; Nedstrand, Elizabeth; Bladh, Marie; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 125, (2) : 175-182
Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Lampic, Claudia
BMC Cancer, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Wettergren, L.; Ljungman, L.; Micaux Obol, C.; et al.
Journal of Cancer Education, Springer 2020, Vol. 35, (3) : 538-544
Winterling, Jeanette; Lampic, Claudia; Wettergren, Lena
BMC Pediatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19, (1)
Armuand, Gabriela; Sydsjö, Gunilla; Skoog Svanberg, Agneta; et al.
Reproductive biomedicine & society online, Vol. 8 : 38-46
Isaksson, Stina; Sydsjö, Gunilla; Skoog Svanberg, Agneta; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 98, (5) : 598-603
Lampic, Claudia; Wettergren, Lena
Journal of Sexual Medicine, Elsevier 2019, Vol. 16, (7) : 1049-1059
Ljungman, L,; Eriksson, L, E,; Flynn, K, E,; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2019, Vol. 19, (1)
Sydsjö, Gunilla; Lindell Pettersson, Malin; Bladh, Marie; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 98, (1) : 68-76
Sydsjö, Gunilla; Skoog Svanberg, Agneta; Lampic, Claudia
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 107, (1) : 101-109
Armuand, G.; Lampic, Claudia; Skoog-Svanberg, A.; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2018, Vol. 27, (2)
Armuand, G.; Wettergren, L.; Nilsson, J.; et al.
Psycho-Oncology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 27, (12) : 2770-2777
Ljungman, Lisa; Ahlgren, Johan; Petersson, Lena-Marie; et al.
Psycho-Oncology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 26, (10) : 1684-1690
Armuand, G. M.; Nilsson, J.; Rodriguez-Wallberg, K. A.; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 96, (8) : 968-975
Gebhardt, Anja J.; Sydsjö, Gunilla; Skoog Svanberg, Agneta; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2017, Vol. 56, (8) : 1103-1110
Micaux Obol, C.; Armuand, G. M.; Rodriguez-Wallberg, K. A.; et al.
Supportive Care in Cancer, Springer 2017, Vol. 25, (12) : 3675-3682
Wiklander, Maria; Strandquist, Johanna; Obol, Claire Micaux; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16, (1)
Elenis, Evangelia; Sydsjö, Gunilla; Skalkidou, Alkistis; et al.
Human Reproduction, Oxford University Press 2016, Vol. 31, (1) : 125-132
Isaksson, S.; Skoog-Svanberg, A.; Sydsjö, G.; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 20 : 165-172
Jervaeus, Anna; Nilsson, Jenny; Eriksson, Lars E.; et al.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2025
1 januari 2013 till 31 december 2025
1 januari 2004 till 31 december 2025
Se film om Claudia Lampics forskning

Claudias forskning fokuserar på psykologiska aspekter av somatiska sjukdomstillstånd, främst cancer och infertilitet.

Väjer inte för de svåra frågorna

Claudia Lampic undersöker psykologiska efterverkningar av fysiska tillstånd som cancer eller infertilitet.