Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elin Andersson

Elin Andersson

Min inriktning är hälsopsykologi och doktorandstudierna bedrivs inom VIPVIZA. Jag är även verksam i en forskningsstudie som undersöker hur människor upplever och reagerar på coronavirusets spridning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är intresserad av hur vi människor upplever och förhåller oss till hälsorisk, och hur olika kognitiva och emotionella faktorer inverkar på hälsorelaterat beslutsfattande och levnadsvaneförändring.

Om VIPVIZA: Förebyggande insatser, som kan förhindra eller fördröja insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, behöver bli mer effektiva. Kunskap om psykologiska processers betydelse, både när det gäller hur vi förstår och tar till oss hälsoriskinformation, men också vad som kännetecknar lyckosam levnadsvaneförändring, är därför viktig. Interventionsstudien VIPVIZA använder sig av ultraljudsundersökning av halskärlen för att ge studiedeltagare personifierad information om aterosklerosstatus (åderförfettning). Bildbaserad information används i kombination med motiverande samtal med sjuksköterska. Jag undersöker bland annat hur studiedeltagares kognitiva och emotionella reaktioner på den information de får inverkar på beteenden (exempelvis fysisk aktivitet) och biomedicinska hälsoutfall (exempelvis blodtryck och blodfetter).

Om CORONASTUDIEN: Professor Peter Schulz, Lugano universitet, är knuten till VIPVIZA som extern expert. Vårt gemensamma intresse för riskperception ledde till en email-konversation om situationen med covid-19 i våra respektive länder, som i sin tur ledde vidare till en forskningsstudie om hur människor upplever och reagerar på coronavirusets spridning.

Du kan läsa mera om coronastudien här: http://corona.msan.se

Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (11)
Schulz, Peter Johannes; Andersson, Elin M.; Bizzotto, Nicole; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027