"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa och miljö

Forskargrupp Området hälsa och miljö inkluderar såväl miljöns inverkan på människans hälsa som människans inverkan på miljön. Det spänner över ett brett fält inom psykologi och inkluderar bl a biologisk psykologi, perception och kognition, socialpsykologi och personlighetspsykologi. Ämnesområden av särskild vikt är hälsopsykologi, arbetshälsa och miljöpsykologi.

Om profilområdet

Profilområdet rör forskning och utbildning om fysiska, kemiska och psykosociala miljöfaktorers samt organisatoriska faktorers påverkan på psykologiska och psykobiologiska aspekter av relevans för hälsa. Profilområdet rör även forskning och utbildning om individspecifika faktorer, så som attityder, vanor, sammanhang och förmåga av relevans för beteendeförändring för ett hållbart samhälle.

Exempel på tillstånd av ohälsa som behandlas inom profilområdet är särskilda miljökänsligheter, astma och allergi, demens, funktionella somatiska syndrom, stress och utmattningssyndrom, sömnproblem samt sensoriska dysfunktioner. Ergonomi, åtgärder mot buller och dess inverkan på hälsa och beteende samt stress och ohälsa i olika studerandegrupper är andra problemområde som behandlas. Ytterligare områden rör medvetenhet om miljöproblem, effekter av infrastruktursatsning samt människors val, användning av och attityder till förnyelsebara bränslen.

Undersökningsmetoder som vanligen används inom profilområdet inkluderar enkätmetodik, fältexperiment, perceptuella och kognitiva test, biokemiska tekniker, kvalitativ metodik samt psykofysiologiska och elektrofysiologiska registreringar. Ofta kombineras ett flertal av metoderna i samma studie. Forskarna och lärarna inom området hälsa och miljö har omfattande samarbete med personer med expertis inom ett flertal olika vetenskapsområden, nationellt och internationellt, och samverkan med organisationer och myndigheter.

Kontakt

Linus Andersson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28
Hanna Malmberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 31
Elin Andersson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 77
John Andersson
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 56
Linus Andersson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28
Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88
Michael Gruber
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 35
Camilla Hakelind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 08
Stefan Holmström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 44
Moa Lillqvist
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 16
Erik Lundkvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 55
Gregory Neely
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 52
Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24
Steven Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 06
Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30
Fredrik Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 09
Senast uppdaterad: 2023-11-09