"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-14

Umeåforskare prisas för sin forskning om Skelleftesjukan

NYHET Docent Anders Olofsson vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet får Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne. Fonden delar ut 1,55 miljoner i forskningsstöd till tio forskare i norra Sverige.

Text: Ulf Näslund

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden är en ideell stiftelse som under 40 år arbetat för att stödja forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar i norra Sverige med anknytning till Umeå universitet. Varje år delar stiftelsen ut medel till forskare i den norra sjukvårdsregionen som bedriver vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, inverkan på kroppens funktioner, diagnostik, förlopp och behandling. Utdelningen av forskningsmedel har under åren successivt ökat och under 2022 uppgår anslaget till 1 550 000 kr och 10 forskare inom olika specialiteter. Bland annat beviljade stiftelsens styrelse forskning kring förmaksflimmer, medfödda hjärtfel samt hjärt-kärl-komplikationer kopplat till covid-19.

Vid sidan av forskningsmedlen delas ett hederspris ut, till minne av Stiftelsen Norrländska Hjärtfondens grundare Karl Anders Jacobsson som gick bort under hösten 2021.

Priset går till forskare som bedrivit särskilt framstående forskning och under 2022 tilldelas priset Umeå-forskaren Anders Olofsson. Olofsson har i en följd av år uthålligt och framgångsrikt forskat om så kallad TTR-amyloidos, ofta populärvetenskapligt kallad Skelleftesjukan. Han har med sin forskning ökat kunskapen om mekanismer för sjukdomsutveckling och faktorer som kan få betydelse för att utveckla effektiv behandling. 

Kontaktinformation

Anders Olofsson
Universitetslektor
E-post
E-post

 

Går det att stoppa Alzheimers sjukdom?

Antalet som drabbas av Alzheimers ökar med stigande ålder. Det finns ännu inget botemedel men detta är en livsstilssjukdom som vi själva kan påverka genom att exempelvis äta rätt, sova tillräckligt, träna kroppen och träna hjärnan.

Anders Olofsson medverkar här i Fika efter en forskare.

Beviljade anslag

Elin Andersson tilldelas 100.000 kr
Riskuppfattning och tilltro till egen förändringsförmåga - nycklar till att motverka non-adherence.

Frida Bergman tilldelas 150.000 kr
Fysisk aktivitet på gott och ont - samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och tidig ateroskleros.

Mattias Brunström tilldelas 200.000 kr
Atrial fibrillation, blood pressure and cardiovascular outcomes.

Henrik Holmberg tilldelas 150.000 kr
Visualization of cardiovascular risk to the patient gives more timely prescription and higher adherence to preventitve drug treatment and lead to a better outcome.

Ioannis Katsoularis tilldelas 200.000 kr
Kardiovaskulära komplikationer efter Covid-19 - registerstudier.

Anna Lundström tilldelas 100.000 kr
Autonomic cardiac control in Long QT syndrome - clinical studies on arrhythmogenic triggers.

Emma Nyman tilldelas 100.000 kr
Identifiering av vaskulär inflammation vid subklinisk ateroskleros - validering av ultraljud mot positronemissionstomografi (PET).

Anders Olofsson tilldelas 300.000 kr
Is oxidative stress the explanation behind transthyretin amyloidosis and is there a physiological link to Alzheimer's disease?

Viktor Oskarsson tilldelas 50.000 kr
Epidemiologiska studier om vitamin D och hälsa i MONICA-studien och BiomarCaRe-projektet.

Isak Stenudd tilldelas 100.000 kr
Role of elastography in ultrasound imaging of subclinical atherosclreosis.

Anna Wikner tilldelas 100.000 kr
Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller.