"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-05 Uppdaterad: 2023-10-30, 09:01

Boksläpp - "Everyday Life in the Culture of Surveillance"

NYHET Den 3e maj hölls boksläppet för antologin ”Everyday Life in the Culture of Surveillance” där flera kollegor från Institutionen för kultur- och medievetenskaper medverkat.

Text: Jonas Vågström

Antologin fokuserar på övervakningen man utsätts för i digitala miljöer, vad detta innebär och hur olika grupper ställer sig till detta. Boksläppet ägde rum under onsdagen i Humlabs lokaler.

Från institutionens håll har Jesper Enbom varit en av redaktörerna och Johanna Arnesson & Eric Carlsson har bidragit med ett av antologins kapitel.

Boken är ett resultat av forskningsprojektet "iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance" finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. 

Boken finns att läsa i sin helhet via Open Acess i DiVA.

 

Medverkande från institutionen

Eric Carlsson

Eric Carlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 94

Jesper Enbom

Johanna Arnesson

Johanna Arnesson
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 28

Antologins redaktörer

Jesper Enbom

Lars Samuelsson

Lars Samuelsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 41

Coppelie Cocq

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82

Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87