"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Lindenius

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna och pedagogiska bloggen Umanista.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B420 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisar inom programmen i medie- och kommunikationsvetenskap, respektive strategisk kommunikation.

Från 2023 och framåt projektledare för SKRIVUM och konsult på UPL.

Blev 1 januari 2019 inplacerad som excellent lärare och tilldelades i februari 2019 Umeå studentkårs pedagogiska pris.

Producerar sedan 2011 podcasten Mediespanarna och sedan 2020 den pedagogiska plattformen Umanista.

Disputerade med avhandlingen "Guldgruvan som försvann?" år 2009. Han har därefter jobbat som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, studierektor, pedagogisk konsult på UPL och mellan 2012 och 2017 som utbildningsledare vid kansliet för humaniora.

Följ Erik på Twitter.

NU2024 Högre utbildning i och för förändring, Umeå, 17-19 juni, 2024.
Lindenius, Erik
Umeå University 2024
Lindenius, Erik; Sturk, Erika; Edlund, Ann-Catrine
Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter : 20-20
Lindenius, Erik
Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, Sverige, 26-27 september, 2023
Lindenius, Erik; Sturk, Erika
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2013:1
Lindenius, Erik
Nya medier och kommunikation: makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern
Lindenius, Erik
Retorikmagasinet, (27)
Lindenius, Erik