"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Estelle Naumburg

Estelle Naumburg

Jag är lektor i pediatrik (barn- och ungdomsmedicin), barnläkare och barnkardiolog. Min forskning handlar om läkemedelseffekter på hjärtat, samt om hjärtat och lungornas kärl hos prematurt födda.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 15, (1)
Irewall, Tommie; Bäcklund, Catharina; Naumburg, Estelle; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 112, (3) : 403-416
Jeremiasen, Ida; Tran-Lundmark, Karin; Dolk, Mikaela; et al.
Health Science Reports, WILEY 2021, Vol. 4, (2)
Back, Julia; Wåhlander, Håkan; Hanseus, Katarina; et al.
Pulmonary Circulation, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (4)
Jeremiasen, Ida; Naumburg, Estelle; Westöö, Christian; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (12) : 2740-2747
Mattsson, Hanna; Kindblom, Jenny M.; Norman, Elisabeth; et al.
BMC Pediatrics, BMC 2020, Vol. 20, (1) : 1-7
Reynisson, Björn; Tanghöj, Gustaf; Naumburg, Estelle
Congenital Heart Disease, Henderson: Tech Science Press 2020, Vol. 15, (5) : 287-299
Tanghöj, Gustaf; Lindam, Anna; Liuba, Petru; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2020, Vol. 30, (3) : 303-312
Tanghöj, Gustaf; Liuba, Petru; Sjöberg, Gunnar; et al.
Frontiers in Cardiovascular Medicine, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 6
Tanghöj, Gustaf; Liuba, Petru; Sjöberg, Gunnar; et al.
Paediatric Respiratory Reviews, Elsevier 2019, Vol. 32 : 28-29
Axelsson, Inge; Naumburg, Estelle; Prietsch, Silvio O. M.; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, John Wiley & Sons 2019, (6)
Axelsson, Inge; Naumburg, Estelle; Prietsch, Silvio O. M.; et al.
Canadian Respiratory Journal, Hindawi Publishing Corporation 2019, Vol. 2019
Lennelöv, E.; Irewall, Tommie; Naumburg, Estelle; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lennelöv, Emma; Irewall, Tommie; Naumburg, Estelle; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 992-993
Naumburg, Estelle; Rane, Anders; Halvorsen, Thomas; et al.
BMC Pediatrics, Vol. 19, (1)
Naumburg, Estelle; Söderström, Lars
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2019, Vol. 29, (5) : 626-636
Tanghöj, Gustaf; Liuba, Petru; Sjöberg, Gunnar; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 106, (9) : 1519-1524
Grut, Viktor; Söderström, Lars; Naumburg, Estelle
Acta Paediatrica, Vol. 106, (1) : 101-104
Irevall, T.; Axelsson, I.; Naumburg, Estelle
Pediatric Pulmonology, WILEY 2017, Vol. 52, (5) : 636-641
Naumburg, Estelle; Soderstrom, Lars; Huber, Daniel; et al.
Pediatric Cardiology, SPRINGER 2017, Vol. 38, (2) : 255-263
Tanghöj, Gustaf; Odermarsky, Michal; Naumburg, Estelle; et al.
Läkartidningen, Vol. 113
Edler, Gertrud; Axelsson, Inge; Barker, Gillian M.; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 105, (7) : 842-850
Edler, Gertrud; Axelsson, Inge; Barker, Gillian M; et al.
Pediatric Cardiology, New York: Springer 2016, Vol. 37, (6) : 1098-1105
Granbom, Elin; Fernlund, Eva; Sunnegårdh, Jan; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 104, (11) : 1104-1108
Naumburg, Estelle; Axelsson, Inge; Huber, Daniel; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 103, (8) : 840-845
Granbom, Elin; Fernlund, Eva; Sunnegårdh, Jan; et al.
International Journal of Pediatrics : 1-5
Naumburg, Estelle; Strömberg, Bo; Kieler, Helle
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2003, Vol. 100, (40) : 3162-3165
Ludvigsson, Jonas F; Homman, Mohammed; Naumburg, Estelle; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2002, Vol. 99, (24) : 2745-2747
Naumburg, Estelle
Medical and Pediatric Oncology, Vol. 38, (6) : 391-397
Naumburg, Estelle; Bellocco, Rino; Cnattingius, Sven; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 91, (12) : 1328-1333
Naumburg, Estelle; Bellocco, Rino; Cnattingius, Sven; et al.
Epidemiology, Vol. 13, (1) : 45-49
Söderberg, Karin C; Naumburg, Estelle; Anger, Gert; et al.
Radiation Research, Vol. 156, (6) : 718-723
Naumburg, Estelle; Bellocco, Rino; Cnattingius, Sven; et al.
BMJ (Clinical Research Edition), Vol. 320, (7230) : 282-283
Naumburg, Estelle; Bellocco, Rino; Cnattingius, Sven; et al.
Fetal Diagnosis and Therapy, Basel: S. Karger 1997, Vol. 12, (4) : 205-209
Naumburg, Estelle; Riesenfeld, Tomas; Axelsson, O

Forskargrupper

Forskningsledare
P-TACO studien
Psykiatriska läkemedel till unga kan ge hjärtrubbningar

ADHD-läkemedel är testade på barn och unga, men inte i kombination med andra läkemedel.

Född för tidigt - en hjärtefråga?

Hos dem som föds för tidigt är allt inte riktigt färdigt. Lungorna är inte färdigutvecklade, de är extra värme...