"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-05

Umeå universitet får knappt 39 miljoner från Forte

NYHET Medel gick till forskning som är tänkt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Text: Elin Andersson

Nyligen beviljade Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) nästan 750 miljoner till ny forskning. Av dessa gick knappt 39 miljoner till Umeå universitet. Flera av Fortes utlysningar är kopplade till de utmaningar som prioriterades i den forskningspolitiska propositionen 2020, och forskningen är tänkt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Dessa projekt beviljades medel i Fortes årliga öppna utlysning 2021

Anneli Ivarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, får 4 950 000 kr för projektet: Bana väg för barns rätt till god och jämlik socioemotionell hälsa – En epidemiologisk och hälsoekonomisk studie

Anne Grönlund, Institutionen för socialt arbete, får 4 999 000 kr för projektet: Glesbygden som fälla eller framtid. Långsiktig arbetsmarknadsetablering och samspelet mellan kön, klass och geografi

David Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 235 000 kr för projektet: Luftföroreningar och astma i skolåldern - tre studier för bättre kunskaper om interaktioner och komplexa samband

Estelle Naumburg, Institutionen för klinisk vetenskap, 1 480 000 kr för projektet: Sambandet mellan läkemedelsbehandling för psykiatriska symtom och allvarliga hjärtsjukdomar hos barn och unga vuxna

Detta program beviljades medel i Fortes utlysning Arbetslivets utmaningar 2021

Mikael Stattin, Sociologiska institutionen, får 17 999 000 kr för forskningsprogrammet: Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv

Detta projekt beviljades medel i Fortes utlysning Funktionshinder 2021

Margaretha Uttjek, Institutionen för socialt arbete, får 2 215 000 för projektet: Erfarenheter av förändringar i hälsorelaterad service under SARS-CoV-2 pandemin bland urfolk med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige och Australien

Detta projekt beviljades medel i Fortes utlysning Grön omställning 2021

Nora Räthzel, Sociologiska institutionen, får 4 994 000 för projektet: Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien