"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

P-TACO studien

Forskargrupp Läkemedelsbehandling av psykiatriska symtom ökar bland unga i Sverige samtidigt som fler unga söker för allvarliga symtom från hjärtat. Psykiatriska läkemedel kan ha hjärt-biverkningar hos vuxna. Idag är det inte känt om hjärtat påverkas hos barn och unga vid långvarig eller kombinerad behandling, eller om vissa unga är mer känsliga. Projektet syftar till att undersöka sambandet mellan psykiatrisk läkemedelsbehandling hos barn, ungdomar och unga vuxna, och risken för hjärt-biverkningar.

P-TACO studien genomförs i samverkan mellan forskare inom flera kliniska och metodologiska specialområden; pediatrisk kardiologi, pediatrisk psykiatri, klinisk farmakologi och epidemiologi, vilket medför att olika kliniska aspekter kan övervägas, och också att studieresultaten kan kommuniceras till relevanta verksamheter och patientgrupper.

En referensgrupp med patienter och föräldrar är också knutna till projektet.

Projektets bakgrund, plan och mål

Det är väl känt att antidepressiva läkemedel, ADHD-läkemedel och antipsykotiska läkemedel kan ha kardiella biverkningar. Polyfarmaci, dvs behandling med flera läkemedel samtidigt, är vanligt inom psykiatrisk vård och kan kanske öka risken för dessa biverkningar. Säkerhetsaspekterna, särskilt för långvarig behandling och polyfarmaci, har inte utvärderats för unga och inte heller om patienterna samtidigt har somatiska sjukdomar. 

Registerstudier

Studier av sambandet mellan psykiatrisk läkemedelsbehandling och kardiella symtom kommer att utgå från data som finns i nationella register. Genom att använda register kan vi undersöka både enskilda läkemedel och kombinationer av läkemedel, behandling över tid, effekter i olika åldrar och för olika kön, och om bakomliggande sjukdomar påverkar risken. 

Detta kommer att studeras genom:

1) en kohortstudie där vi följer patienter med psykiatriska läkemedel över tid och registrerar om, när och hur många kardiella symtom patienterna får, och jämför med personer utan läkemedel

2) en fallkontrollstudie där vi beräknar sambandet mellan kardiella symtom och psykiatriska läkemedel patienter och jämför med kontroller utan kardiella symtom. 

Vi som forskare kan inte identifiera enskilda patienter, utan beräknar detta på gruppnivå.

Betydelse

Läkare får allt fler frågor kring risker med psykiatrisk läkemedelsbehandling hos unga. Kunskapen är bristfällig, särskilt för läkemedelskombinationer och för vissa patientgrupper. Våra studier syftar till att öka säkerhet och risk-nytta bedömning för ungas psykiatriska läkemedelsbehandling och öka patientnyttan. Med bättre kunskaper kan vi anpassa behandlingen till varje individ.

 

Forskningsledare

Estelle Naumburg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Externa finansiärer

Hjärt-Lungfonden, Forte, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-04-29