Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Eva Henje

Eva Henje

Min forskning är kliniskt och neurovetenskapligt inriktad med fokus på säker bedömning, diagnostik och behandling av depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag disputerade vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Osher Center för Integrativ Medicin 2010 vid Karolinska Institutet. Mellan åren från 2013-2016 var jag post doc vid Department of Psychiatry och the Osher Center for Integrative Medicine vid University of California San Francisco (UCSF), varefter jag tillträdde min nuvarande anställning som universitetslektor förenad med tjänstgöring som överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Jag är docent och ämnesföreträdare för barn- och ungdomspsykiatri.

I min kliniska tjänstgöring har jag subspecialistansvar för patienter med trauma- & stressrelaterade problem och affektiva tillstånd och har övergripande forsknings- och utbildningsansvar vid BUP-kliniken, Region Västerbotten.

Jag är utbildad yogalärare och instruktör i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) och mindfulness-baserad kognitiv terapi för återfallsprevention i depression (MBCT) och har undervisat i dessa metoder runt om i världen bl.a. Indien, Italien och USA och anpassat dem för olika kliniska och utbildningsspecifika ändamål. Detta har bidragit till mitt intresse för kontemplativ neurovetenskap.

Forskning

Min forskning är kliniskt inriktad med fokus på säker bedömning och diagnostik inom BUP och att ta fram mer effektiv, icke farmakologisk behandling av stress- och traumarelaterad ohälsa, så som ångest, depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga. Vissa av samarbetsprojekt involverar också strukturell och funktionell MR av hjärnan och systemiska biomarkörer för inflammation och biologiskt åldrande. Det övergripande målet är att skapa riktade trans-diagnostiska behandlingsmodeller, som kan reparera de avvikelser i hjärnans utveckling som orsakats av tidiga stressande livsupplevelser och som ofta uttrycker sig som komplexa symptom som inte passar in i de psykiatriska diagnostiska kategorierna.

Mitt nuvarande primära projekt är att undersöka effekten av en neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression, Training for Awareness Resilience and Action (TARA), som utvecklades under min tid vid UCSF. https://vimeopro.com/umu/forskarfilmer-medfak-2016/video/277243551, se under fliken Forskning.

Handledarskap

Jag är huvudhandledare till forskarstuderande Ida Blomqvist och Erik Ekbäck vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå Universitet och till Frida Bayard vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och bihandledare till Lie Åslund vid samma institution.

Forskarstuderande: Frida Bayard, Karolinska Institutet
Huvudhandledare: Eva Henje, Umeå Universitet. Bihandledare Predrag Petrovic, Christoph Abé, Martin Ingvar, Karolinska Institutet
Forskningsprojekt: Emotionell reglering och belöningsprocesser hos ungdomar och unga vuxna med emotionell instabilitet och ADHD.
Sammanfattning: Detta doktorandprojekt syftar till förbättrad kunskap om variationer i funktionell aktivering, genom olika fMRI paradigm, i relation till dimensioner av emotionell- och icke emotionell reglering hos ungdomar och unga vuxna med drag av emotionell instabilitet och/eller ADHD.

Forskarstuderande: Lie Åslund, Karolinska Institutet
Huvudhandledare: Mats Lekander, Karolinska Institutet. Bihandledare: Eva Henje, Umeå Universitet, Susanna Jernelöv & Rikard Wicksell Karolinska Institutet
Forskningsprojekt: Insomni hos ungdomar: psykiatrisk samsjuklighet och psykologisk behandling
Sammanfattning: Detta doktorandprojekt syftar till att öka förståelsen för sambanden mellan insomni och tillstånd så som ångest och depression hos ungdomar, samt att testa den kliniska effekten av kognitiv beteendeterapi för insomni i denna åldersgrupp, både i klinisk miljö och som internetförmedlad behandling.

Forskningssamarbeten

Jag är har forskningssamarbeten med Karolinska Institutet och Unviersity of California San Francisco.

IKBT för ungdomar med mild till måttlig depression
Forskningsledare: Eva Serlachius, Karolinska Institutet
Sammanfattning: Detta är en randomiserad kontrollerad prövning som syftar till att jämföra effekten av Internet förmedlad KBT och sedvanlig barnpsykiatrisk behandling för mild till medelsvår depression hos tonåringar. Det är en multicenterstudie med fokus på genomförbarhet, effekt och kostnadseffektivitet.
 

BrainChange studien: Kan ungdomar förändra sin hjärna och förbättra sin emotionella hälsa genom meditationsträning?
Forskningsledare: Olga Tymofiyeva, University of San Francisco California
Finansiering 
Sammanfattning: Syftet här är att studera ungdomar som genomgår meditationsträning strukturell konnektivitet (MRI). Den centrala hypotesen är att den strukturella konnektiviteten mellan putamen och andra områden i hjärnan ökar hos ungdomar som mediterar regelbundet, vilket i sin tur förbättrar deras emotionella hälsa.

2020
Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bayard, Frida; Abé, Christoph; Wrobel, Nathalie; et al.
2020
Clinical Child Psychology and Psychiatry
Åslund, Lie; Lekander, Mats; Wicksell, Rikard K.; et al.
2019
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (5) : 925-931
Blomqvist, Ida; Henje Blom, Eva; Hägglöf, Bruno; et al.
2019
Eating Disorders, Routledge 2019 : 1-17
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
2019
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2019, Vol. 23
Tymofiyeva, Olga; Yuan, Justin P.; Huang, Chiung-Yu; et al.
2019
Brain Connectivity, Mary Ann Liebert 2019, Vol. 9, (2) : 144-154
Yuan, Justin P.; Henje Blom, Eva; Flynn, Trevor; et al.
2018
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2018, Vol. 240 : 155-164
LeWinn, Kaja Z.; Strigo, Irina A.; Connolly, Colm G.; et al.
2018
Journal of Affective Disorders, Amsterdam: Elsevier 2018, Vol. 232 : 283-290
Tymofiyeva, Olga; Henje Blom, Eva; Ho, Tiffany C.; et al.
2017
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2017, Vol. 207 : 86-94
Connolly, Colm G.; Ho, Tiffany C.; Henje Blom, Eva; et al.
2017
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2017, Vol. 207 : 18-25
Tymofiyeva, Olga; Connolly, Colm G.; Ho, Tiffany C.; et al.
2016
Acta Paediatrica, Vol. 105, (4) : 358-365
Henje Blom, Eva; Ho, Tiffany C.; Connolly, Colm G.; et al.
2016
Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Media S.A. 2016, Vol. 7
Ho, Tiffany C.; Zhang, Shunan; Sacchet, Matthew D.; et al.
2016
Neuropsychopharmacology, London: Nature Publishing Group 2016, Vol. 41, (12) : 2951-2960
Sacchet, Matthew D.; Ho, Tiffany C.; Connolly, Colm G.; et al.
2015
Journal of Affective Disorders, Vol. 178 : 215-23
Henje Blom, Eva; Connolly, Colm G; Ho, Tiffany C; et al.
2015
Translational Psychiatry, Vol. 5
Henje Blom, Eva; Han, L K M; Connolly, C G; et al.
2015
Biological Psychiatry, Vol. 78, (9) : 635-46
Ho, Tiffany C; Connolly, Colm G; Henje Blom, Eva; et al.
2015
Frontiers in human neuroscience, Vol. 9
Schmalzl, Laura; Powers, Chivon; Henje Blom, Eva
2014
Frontiers in human neuroscience, Vol. 8
Henje Blom, Eva; Duncan, Larissa G; Ho, Tiffany C; et al.
2014
Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology, Vol. 2, (1) : 19-28
Henje Blom, Eva; Forsman, Mats; Yang, Tony T; et al.
2014
Psychophysiology, Vol. 51, (5) : 412-8
Henje Blom, Eva; Serlachius, Eva; Chesney, Margaret A; et al.
2014
Journal of Affective Disorders, Vol. 155 : 65-74
Ho, Tiffany C; Yang, Guang; Wu, Jing; et al.
2012
Journal of Affective Disorders, Vol. 136, (3) : 716-23
Henje Blom, Eva; Lekander, Mats; Ingvar, Martin; et al.
2010
Journal of Affective Disorders, Vol. 122, (3) : 232-240
Henje Blom, Eva; Larsson, Jan-Olov; Serlachius, Eva; et al.
2010
Acta Paediatrica, Vol. 99, (4) : 604-11
Henje Blom, Eva; Olsson, E M; Serlachius, E; et al.
2009
European Journal of Applied Physiology, Vol. 106, (6) : 877-883
Henje Blom, Eva; Olsson, Erik M G; Serlachius, Eva; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2023

Jag undervisar på läkar- och logopedprogrammet och på vår fristående BUP-kurs vid Umeå Universitet och har varit med och utvecklat kurserna Autonom och emotionell reglering och Tillämpad beteendemedicin, som jag också föreläser på, vid Institutionen för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Mer information

Film: TARA-projektet
TARA-projektet

Mitt nuvarande primära forskningsprojekt är att undersöka effekten av en neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression, Training for Awareness Resilience and Action (TARA)