"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Henje

Professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

FoU-ansvarig i BUP Region Västerbotten.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag disputerade vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Osher Center för Integrativ Medicin 2010 vid Karolinska Institutet. Mellan åren från 2013-2016 var jag post doc vid Department of Psychiatry och the Osher Center for Integrative Medicine vid University of California San Francisco (UCSF), varefter jag tillträdde min nuvarande anställning som universitetslektor förenad med tjänstgöring som överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Jag är docent och ämnesföreträdare för barn- och ungdomspsykiatri.

I min kliniska tjänstgöring har jag subspecialistansvar för patienter med trauma- & stressrelaterade problem och affektiva tillstånd och har övergripande forsknings- och utbildningsansvar vid BUP-kliniken, Region Västerbotten.

Jag är utbildad yogalärare och instruktör i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) och mindfulness-baserad kognitiv terapi för återfallsprevention i depression (MBCT) och har undervisat i dessa metoder runt om i världen bl.a. Indien, Italien och USA och anpassat dem för olika kliniska och utbildningsspecifika ändamål. Detta har bidragit till mitt intresse för kontemplativ neurovetenskap.

Forskning

Min forskning är kliniskt inriktad med fokus på säker bedömning och diagnostik inom BUP och att ta fram mer effektiv, icke farmakologisk behandling av stress- och traumarelaterad ohälsa, så som ångest, depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga. Vissa av samarbetsprojekt involverar också strukturell och funktionell MR av hjärnan och systemiska biomarkörer för inflammation och biologiskt åldrande. Det övergripande målet är att skapa riktade trans-diagnostiska behandlingsmodeller, som kan reparera de avvikelser i hjärnans utveckling som orsakats av tidiga stressande livsupplevelser och som ofta uttrycker sig som komplexa symptom som inte passar in i de psykiatriska diagnostiska kategorierna.

Mitt nuvarande primära projekt är att undersöka effekten av en neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression, Training for Awareness Resilience and Action (TARA), som utvecklades under min tid vid UCSF.

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 15
Ekbäck, Erik; Rådmark, Lina; Molin, Jenny; et al.
Australian psychologist, Taylor & Francis 2024, Vol. 59, (1) : 24-35
Henje Blom, Eva; Wiberg, Marie; Dennhag, Inga
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2023, Vol. 77, (4) : 383-392
Ekbäck, Erik; Blomqvist, Ida; Dennhag, Inga; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Ekbäck, Erik; Rådmark, Lina; Granåsen, Gabriel; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Rådmark, Lina; Osika, Walter; Wallén, Martin Benka; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2023, Vol. 77, (5) : 421-431
Vestin, Magnus; Åsberg, Marie; Wiberg, Marie; et al.
Clinical Child Psychology and Psychiatry
Åslund, Li; Jernelöv, Susanna; Serlachius, Eva; et al.
Clinical Child Psychology and Psychiatry, Sage Publications 2023, Vol. 28, (4) : 1524-1535
Åslund, Lie; Andreasson, Anna; Lekander, Mats; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (12)
Grudin, Rebecca; Ahlen, Johan; Mataix-Cols, David; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Tymofiyeva, Olga; Hu, Melody Y.; Sipes, Benjamin S.; et al.
Journal of Patient-Reported Outcomes, Springer 2021, Vol. 5, (1)
Blomqvist, Ida; Chaplin, John Eric; Nilsson, Evalill; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2021, Vol. 75, (4) : 292-300
Blomqvist, Ida; Ekbäck, Erik; Dennhag, Inga; et al.
Journal of Patient-Reported Outcomes, Springer 2021, Vol. 5, (1)
Carlberg Rindestig, Frida; Wiberg, Marie; Chaplin, John Eric; et al.
Eating Disorders, Routledge 2021, (5) : 463-479
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2021, Vol. 29
Tymofiyeva, Olga; Henje Blom, Eva; Yuan, Justin P.; et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bayard, Frida; Abé, Christoph; Wrobel, Nathalie; et al.
Quality of Life Research, Springer 2020, Vol. 29 : S175-S176
Chaplin, John; Nilsson, Evalill; Blomqvist, Ida; et al.
Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Exeley Inc. 2020, Vol. 8 : 70-80
Henje Blom, Eva; Carlberg Rindestig, Frida; Gilbert, Paul; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Tymofiyeva, Olga; Yuan, Justin P.; Kidambi, Roma; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Yuan, Justin P.; Connolly, Colm G.; Henje Blom, Eva; et al.
Clinical Child Psychology and Psychiatry, Sage Publications 2020, Vol. 25, (4) : 958-971
Åslund, Lie; Lekander, Mats; Wicksell, Rikard K.; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (5) : 925-931
Blomqvist, Ida; Henje Blom, Eva; Hägglöf, Bruno; et al.
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2019, Vol. 23
Tymofiyeva, Olga; Yuan, Justin P.; Huang, Chiung-Yu; et al.
Brain Connectivity, Mary Ann Liebert 2019, Vol. 9, (2) : 144-154
Yuan, Justin P.; Henje Blom, Eva; Flynn, Trevor; et al.
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2018, Vol. 240 : 155-164
LeWinn, Kaja Z.; Strigo, Irina A.; Connolly, Colm G.; et al.
Journal of Affective Disorders, Amsterdam: Elsevier 2018, Vol. 232 : 283-290
Tymofiyeva, Olga; Henje Blom, Eva; Ho, Tiffany C.; et al.
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2017, Vol. 207 : 86-94
Connolly, Colm G.; Ho, Tiffany C.; Henje Blom, Eva; et al.
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2017, Vol. 207 : 18-25
Tymofiyeva, Olga; Connolly, Colm G.; Ho, Tiffany C.; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 105, (4) : 358-365
Henje Blom, Eva; Ho, Tiffany C.; Connolly, Colm G.; et al.
Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Media S.A. 2016, Vol. 7
Ho, Tiffany C.; Zhang, Shunan; Sacchet, Matthew D.; et al.
Neuropsychopharmacology, London: Nature Publishing Group 2016, Vol. 41, (12) : 2951-2960
Sacchet, Matthew D.; Ho, Tiffany C.; Connolly, Colm G.; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 178 : 215-23
Henje Blom, Eva; Connolly, Colm G; Ho, Tiffany C; et al.
Translational Psychiatry, Vol. 5
Henje Blom, Eva; Han, L K M; Connolly, C G; et al.
Biological Psychiatry, Vol. 78, (9) : 635-46
Ho, Tiffany C; Connolly, Colm G; Henje Blom, Eva; et al.
Frontiers in human neuroscience, Vol. 9
Schmalzl, Laura; Powers, Chivon; Henje Blom, Eva
Frontiers in human neuroscience, Vol. 8
Henje Blom, Eva; Duncan, Larissa G; Ho, Tiffany C; et al.
Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology, Vol. 2, (1) : 19-28
Henje Blom, Eva; Forsman, Mats; Yang, Tony T; et al.
Psychophysiology, Vol. 51, (5) : 412-8
Henje Blom, Eva; Serlachius, Eva; Chesney, Margaret A; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 155 : 65-74
Ho, Tiffany C; Yang, Guang; Wu, Jing; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 136, (3) : 716-23
Henje Blom, Eva; Lekander, Mats; Ingvar, Martin; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 122, (3) : 232-240
Henje Blom, Eva; Larsson, Jan-Olov; Serlachius, Eva; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 99, (4) : 604-11
Henje Blom, Eva; Olsson, E M; Serlachius, E; et al.
European Journal of Applied Physiology, Vol. 106, (6) : 877-883
Henje Blom, Eva; Olsson, Erik M G; Serlachius, Eva; et al.

Jag undervisar på läkar- och logopedprogrammet och på vår fristående BUP-kurs vid Umeå Universitet och har varit med och utvecklat kurserna Autonom och emotionell reglering och Tillämpad beteendemedicin, som jag också föreläser på, vid Institutionen för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Mer information

TARA-projektet

Mitt nuvarande primära forskningsprojekt är att undersöka effekten av en neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression, Training for Awareness Resilience and Action (TARA)