Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trygghet för ungdomar som varit utsatta för trauma (TRUST)

Forskningsprojekt Sexuella trakasserier och övergrepp på nätet kan leda till psykisk ohälsa. Vi avser undersöka vilka som blir utsatta och vad konsekvenserna blir av övergrepp på internet för att kunna förstå och hjälpa.

Internet har inneburit nya vägar för övergrepp och brott såsom sexuella trakasserier och ofrivilligt närmande. Det finns nästan ingen forskning om ungdomar med psykisk ohälsa. Barn och unga med psykisk ohälsa är mer sårbara och löper större risk för att råka illa ut. Övergrepp leder till bla. självobjektifiering, skam, låg självkänsla, självskada och självmordsagerande, m.m. Ofta följer ytterligare kränkningar och stigmatisering från samhället och vården genom tystnadskultur och negativa normer. Vi har ett genusperspektiv på vår forskning.

Projektansvarig

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-03-20

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Externa finansiärer

Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Internet har öppnat nya vägar för kommunikation och relationer. Tyvärr har Internet även inneburit nya vägar för övergrepp och brott såsom sexuella trakasserier och ofrivilligt närmande. Det finns en del forskning när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp på nätet, och relationen till psykisk ohälsa, men bara på skolungdom. Det finns nästan ingen forskning om ungdomar med psykisk ohälsa. Barn och unga med psykisk ohälsa är mer sårbara och löper större risk för att råka illa ut.

Trauma kan leda till depression och självmord. Det är viktigt att kunna upptäcka och diagnosticera depression och därmed förebygga självmord. Vårt projekt avser att undersöka vilka som blir utsatta och vad konsekvenserna blir av övergrepp på internet för att öka förståelsen för de utsatta.

Övergrepp och sexualisering offline leder inte bara till akuta symtom utan ofta till ett livslångt lidande i form av till exempel självobjektifiering, skam över sin kropp, låg självkänsla, sexuell dysfunktion, självdestruktivitet, självskada och självmordsagerande, m.m. Utöver det primära våldet och/eller övergreppen/trakasserier följer dessutom ofta ytterligare kränkningar och stigmatisering från samhället och vården genom tystnadskultur, negativa normer och värderingar kring kvinnors värde och sexualitet, vilket riskerar att ytterligare belasta den som blivit utsatt. Behandlare som inte har kunskap om rådande fördomar riskerar att förvärra situationen. Ungdomar på BUP vittnar mer och mer om hur online trakasserier leder till psykiskt dåligt mående men det finns otillräcklig kunskap och mycket lite forskning inom detta område och få behandlare inom BUP har kunskap, vilket kan leda till en tystnads- och okunskapskultur. Det är av hög prioritet att klargöra dessa samband så att behandling kan bli mer riktad och effektiv samt att bättre förebyggande insatser implementeras.

Villkoren för unga flickor och pojkar ser olika ut på nätet. Flickor tillbringar mycket mer tid på sociala medier och i andra kommunikationskanaler, medan pojkar spelar dataspel. Vi undersöker om genus kan påverka vem som blir utsatt på nätet och på vilket sätt, samt på vilka arenor. Både kvalitativa intervjuer och kvantitiativa tvärsnittsstudier används. Data har samlats in på skolor och inom vården.

Externa finansiärer