"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

TARA - Training for Awareness Resilience and Action - neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression

Forskningsprojekt Vi utvärderar en ny behandlingsmetod för tonårsdepression, Training for Awareness, Resilience and Action (TARA). TARA är baserad på kunskap från MR-studier av hjärnan hos deprimerade ungdomar.

Behandlingen av depression hos tonåringar och unga vuxna som idag erbjuds har inte visat sig effektiv och behandling med antidepressiva läkemedel kan ge biverkningar och försämrat mående särskilt hos barn och tonåringar. Vi har därför utvecklat TARA, en ny behandlingsmetod som kommer att undersökas i en randomiserad kontrollerad prövning inom BUP och Primärvården i Region Västerbotten och Region Västernorrland. TARA sker i grupp under 12 tillfällen. Resultaten kommer att utvärderas med självskattning, intervjuer och bio-indikatorer.

Projektansvarig

Eva Henje
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin, Neurovetenskap

Externa finansiärer

Region Västerbotten, Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Depression är en av de ledande orsakerna till sjukdom och funktionsnedsättning hos unga världen över och till självmord som är en av de vanligaste dödsorsakerna i denna åldersgrupp globalt. Befintliga behandlingsmetoder har inte visat sig vara tillräckligt effektiva.

Training for Awareness, Resilience and Action (TARA), är en neurovetenskapligt baserad 12 veckors behandling i grupp för depression hos tonåringar och unga vuxna. Under TARA får deltagarna träna på andningsövningar och yogabaserade rörelser, uppmärksamhetsträning, relationell mindfulness och värdegrundsbaserad beteendeaktivering.

TARA har utvecklats vid University of California, San Francisco (UCSF) av Eva Henje i samarbete med Department of Psychiatry och Osher Center för Integrativ medicin. TARA har pilot-testats i USA i en grupp med kliniskt deprimerade ungdomar med positiv feedback från deltagarna och preliminär god effekt på självskattad depression och ångest. För närvarande pågår projektet Brain-Change vid UCSF där vi undersöker hur hjärnans struktur och funktion förändras under TARA-träningen. Här är en artikel och video som berättar mer om forskningen vid UCSF:

https://magazine.ucsf.edu/can-neuroscience-help-stem-tide-teen-depression 

Vid Umeå Universitet har vi pilot-testat den svenska versionen i en grupp av n=26 studenter, både med och utan depression och fick positiv feedback på innehållet och genomförandet. TARA har även pilot-testats på BUP (n=17) och Ungdomshälsan i Umeå (n=12) med preliminärt goda resultat. Ungdomarna uppskattade gruppen och de färdigheter de fick med sig från TARA.

En mer effektiv behandling av depression hos unga kan bidra till omfattande direkta hälsoeffekter och en uppbromsning av den ökade förekomsten av depression och självmord vi för närvarande ser framförallt hos unga kvinnor. Risken för läkemedelsbiverkningar kommer också minska om en icke-farmakologisk behandling kan användas istället. Vi hoppas också att TARA kommer minska risken för återfall i depression, eftersom den bygger på träning av färdigheter som kvarstår efter avslutad behandling.

Vi rekryterar nu deltagare till en randomiserad kliniskprövning med ungdomar 15 - 22 år med klinisk depression och/eller depressiva symptom, som är patienter på någon av de olika center som är med i studien (BUP Umeå, Lycksele, Skellefteå, Sundsvall & Örnsköldsvik, Ålidhems Hälsocentral och Ungdomsmottagningen i Umeå & Skellefteå).

Om du är intresserad av att delta i studien eller veta mer kontakta då vår Studiesamordnare via e-post så hör vi av oss.

Studien görs för att vi ska kunna jämföra TARA med den standardbehandling som ges på klinikerna. Standardbehandling innefattar vanligtvis kognitiv beteendeterapi och / eller antidepressiva läkemedel, så kallade selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI). Mätningar kommer att göras både innan och efter avslutad behandling, självrapportering online kommer även göras vid 6, 12 och 24 månaders uppföljning från start för att utvärdera effekterna av de olika behandlingsmetoderna även på lång sikt.

Projektet sker i nära samarbete med University of California San Francisco, Principal Investigator Olga Tymofiyeva, PhD, Dept. of Radiology at the BrainChange Lab

Den svenska delen av TARA-projektet har finansierats via Vetenskapsrådet, Klinisk forskningsresurs, Centrala ALF, Bas-ALF, Stream Mendel från Region Västernorrland, Kempestiftelserna, Lars Jacob Boëthius stiftelse, Oskar fonden och från svenska Läkaresällskapet. 

Den amerikanska delen av TARA-projektet har finansierats via National Institutes of Health, the National Center for Complementary and Integrative Health. 

Externa finansiärer

Senaste publikationerna

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Ekbäck, Erik; Rådmark, Lina; Granåsen, Gabriel; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Tymofiyeva, Olga; Hu, Melody Y.; Sipes, Benjamin S.; et al.
Senast uppdaterad: 2023-11-02