"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige

Forskningsprojekt Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige: Vilka är de viktigaste sociala bestämningsfaktorerna?

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem bland ursprungsfolk världen över, och särskilt i och kring Arktis. Det finns emellertid knapp information om den psykiska hälsan och tillgången till vård för psykisk hälsa bland den samiska befolkningen i Sverige.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

En ny litteraturöversikt bekräftade att det finns väldigt lite forskning om psykisk hälsa bland samer, men också att samer kan vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa och dessutom ofta stöter på hinder för att nyttja sjukvårdsinrättningar för psykisk hälsa.

Översikten avslutar med en uppmaning om att forskning om samers hälsa behöver utvidgas till att även omfatta sociala bestämningsfaktorer och att det finns ett stort behov av befolkningsbaserade studier.

Det övergripande syftet med projektet är att utforska psykisk ohälsa och tillgång till vård bland samer (renskötande och icke renskötande) i Sverige över de senaste två decennierna (2000-2018), samt undersöka sociala bestämningsfaktorer för samers psykiska ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa.

Detta forskningsprojekt svarar mot det uttryckliga behovet att uppdatera och fördjupa kunskapsläget om psykisk ohälsa och vårdtillgång bland samer, inklusive både renskötande och ej renskötande samer, och även vad gäller betydelsen av sociala bestämningsfaktorer som påverkar psykisk ohälsa och vårdtillgång.

  • Projektet bygger på och utvidgar tidigare forskning om samers psykiska ohälsa också genom att inkludera ett urval till den samiska totalbefolkningen (vars psykiska hälsa inte har studerats tidigare) och genom undersökning om samers tillgång till vård för psykisk hälsa.

  • Projektet är också nytänkande genom att skapa en befolkningsbaserad infrastruktur med enkät- och registerdata som kan utgöra en viktig plattform för framtida forskning och bevakning av samers hälsa. Resultaten från projektet kommer skapa en kunskapsbas som kan vägleda utveckling och implementering av förebyggande insatser för samers psykiska hälsa.

Forskningen kommer bidra med ökad kunskap om samers hälsa i Sverige, men också till kunskap i ett vidare internationellt sammanhang - om sociala bestämningsfaktorer för psykisk ohälsa i Sápmi, den arktiska regionen och bland urfolk i höginkomstländer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-01-27