"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Smak för framtiden

Doktorandprojekt Projektet syftar till att bidra till hållbart ätande bland ungdomar i Svenska Arktis genom samskapade aktiviteter som stimulerar utforskandet och uttrycket av sensoriska upplevelser.

Projektet är ett samarbete mellan Arktiskt centrum vid Umeå universitet samt institutionen för Kost- och måltidsvetenskap.

Doktorand

Hilde Weiser
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Klimatförändringar och förlust av biologisk diversitet utgör allvarliga hot mot vårt livsmedelssystem och det är av största möjliga betydelse att livsmedelsproduktionen blir mer resilient och bidrar till miljömässig hållbarhet. En aspekt i detta är att diversifiera produktionen av olika grödor, vilket medför att vi som ätare kommer att behöva bli bekanta med mat och smaker som vi inte provat förut. Det blir härmed viktigt att utforska och uppskatta livsmedel med sensoriska egenskaper som kan vara obekanta för oss. I detta projekt kommer vi att arbeta med livsmedel från svenska Arktis som bidrar till biodiversitet och resiliens i det lokala livsmedelssystemet. Eftersom tonårstiden är en viktig del i livet där framtida matvanor etableras kommer projektet rikta sig till unga i åldern 13-15 år. Bland yngre barn har forskning visat att kreativ interaktion med livsmedel som stimulerar sinnena kan bidra till ökad nyfikenhet på ny mat. Vi vill ta reda på huruvida detta också kan appliceras på ungdomar och hur en sådan aktivitet i så fall skulle kunna utformas genom samskapande med ungdomar!

Att bli medveten om sina sinnesupplevelser och kunna uttrycka dem kan möjliggöra inflytande och egenmakt i en måltidssituation, vilket är viktigt för att varje individ ska kunna fatta välgrundade beslut. Att uppmuntra ungdomars nyfikenhet på tidigare okända, eller mindre uppskattade, livsmedel från svenska Arktis är dessutom en del av den lokala anpassningen till pågående klimatförändringars inverkan på livsmedelsförsörjningen. I förlängningen kan detta bidra till ett livsmedelssystem där produktion och konsumtion verkar i samklang med ekologiska system och bidrar till att gynna biodiversitet såväl på land som i vatten, samtidigt som livsmedelsförsörjningen tryggas.

Senast uppdaterad: 2024-02-16