"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Ohlsson

Min forskning handlar om tillämpningar av geometri inom biomatematik och AI. Jag undervisar på grundkurser i matematik på ingenjörs- och ämneslärarutbildningarna samt basåret. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.D.351 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2012 vid Chalmers Tekniska Högskola med en avhandling som behandlade formella matematiska aspekter av gaugeteorier inom partikelfysik. Jag har arbetat med matematisk modellering på forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och på Chalmers, och är sedan 2020 universitetslektor i matematik vid Umeå universitet. Min forskning handlar om hur differentialgeometri kan användas för att beskriva och förstå grundläggande strukturer och samband inom biomatematik genom att studerar symmetrier hos biologiska system och modeller. Som en del i detta studerar jag också hur symmetrier och geometri kan inkluderas i olika modeller inom maskininlärning/artificiell intelligens.

 

Physica D: Non-linear phenomena, Elsevier 2024, Vol. 461
Ohlsson, Fredrik; Borgqvist, Johannes G.; Baker, Ruth E.
Physica D: Non-linear phenomena, Elsevier 2023, Vol. 454
Borgqvist, Johannes G.; Ohlsson, Fredrik; Baker, Ruth E.
Artificial Intelligence Review, Springer Nature 2023, Vol. 56, (12) : 14605-14662
Gerken, Jan E.; Aronsson, Jimmy; Carlsson, Oscar; et al.
Applied Sciences, MDPI 2022, Vol. 12, (19)
Bjurström, Johan; Ohlsson, Fredrik; Rusu, Cristina; et al.
Energy Conversion and Management, Elsevier 2022, Vol. 259
Bjurström, Johan; Ohlsson, Fredrik; Vikerfors, Andreas; et al.
Proceedings of Machine Learning Resaerch: International Conference on Machine Learning, 17-23 July 2022, Baltimore, Maryland, USA : 7404-7421
Gerken, Jan; Carlsson, Oscar; Linander, Hampus; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation for Rehabilitation Information 2021, Vol. 53, (6)
Andersson, Sofi A.; Danielsson, Anna; Ohlsson, Fredrik; et al.
International Journal of Energy and Environmental Engineering, Springer 2021, Vol. 12, (4) : 725-738
Ohlsson, Fredrik; Johannisson, Pontus; Rusu, Cristina

Forskargrupper

Medlemmar
Geometri
Medlemmar
Gruppteori

Jag undervisar olika grundkurser i matematik på högskole- och civilingenjörsutbildningarna samt på ämneslärarutbildningen i matematik. Dessutom undervisar jag i matematik inom ramen för tekniskt-naturvetenskapligt basår och handleder studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi.