Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fredrik Schulz

Fredrik Schulz

Doktorand tillika anestesisjuksköterska vars forskning fokuserar på om Mixed Reality-teknologi kan förbättra ambulanspersonals träning och förberedelser inför masskadehändelser.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enhet: Anestesiologi och intensivvård

Mitt namn är Fredrik Schulz, jag är Specialistsjuksköterska inom anestesiologisk omvårdnad. Sedan min Filosofie Magister-examen vid Sahlgrenska Akademin år 2013 har jag haft förmånen att arbeta inom såväl operation, intensiv- som akutsjukvård primärt vid Sunderby sjukhus beläget mellan städerna Luleå och Boden i Norrbotten.

Som doktorand vid Umeå universitet kommer min forskning att fokusera på att kartlägga de behov och kravspecifikationer som ambulanspersonal har gällande att träna och förbereda sig inför masskadehändelser. Genom att observera samt intervjua personal som är yrkesverksamma inom ambulans- och/eller akutsjukvård samt personer på beslutsfattande position är min förhoppning att erhålla en ökad förståelse för hur träningen bedrivs i dagsläget samt vilka faktorer som kan ha inverkan på lärandeprocessen och graden av handlingsberedskap.

Mitt doktorandprojekt som i skrivande stund har arbetstiteln Mixed Reality – ett framtida verktyg för att träna och förbereda ambulanspersonal för masskadehändelser är knutet till Horizon 2020 MED1stMR, ett internationellt projekt inom EU med syftet att ta fram Virtual- och Mixed Reality-teknologi anpassad efter ambulanspersonals (Medical First Responders) behov i syfte att tillhandahålla en träningsplattform som kan öka handlingsberedskap och tillhandahålla mer frekventa träningstillfällen.