"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Håkan Littbrand

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Geriatrik
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
The International Journal of Aging & Human Development
Bergfrid, Martin; Gustafson, Yngve; Littbrand, Håkan; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lindelöf, Nina; Nilsson, Ingeborg; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 93, (1) : 61-74
Weidung, Bodil; Lövheim, Hugo; Littbrand, Håkan; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 1441-1453
Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; Nyqvist, Fredrica; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, S. Karger 2022, Vol. 51 : 135-141
Öhlin, Jerry; Toots, Annika; Littbrand, Håkan; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2021, Vol. 18, (1) : 109-115
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Sondell, Anna; Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; et al.
Journal of Aging and Physical Activity, Human Kinetics 2021, Vol. 29, (4) : 678-685
Öhlin, Jerry; Gustafson, Yngve; Littbrand, Håkan; et al.
BMC Geriatrics, Springer 2020, Vol. 20
Öhlin, Jerry; Ahlgren, Anders; Folkesson, Robert; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 23, (10) : 1011-1020
Sondell, Anna; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Journal of Geriatric Physical Therapy, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (4) : E16-E24
Sondell, Anna; Rosendahl, Erik; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, Vol. 18
Brännström, Jon; Boström, Gustaf; Rosendahl, Erik; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 31, (8) : 868-878
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Hörnsten, Carl; et al.
International psychogeriatrics, Cambridge University Press 2016, Vol. 28, (7) : 1201-1210
Boström, Gustaf; Hörnsten, Carl; Brännström, Jon; et al.
Journal of Hypertension, Vol. 34, (10) : 2059-2065
Hörnsten, Carl; Weidung, Bodil; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
Journal of Hypertension, Vol. 34, (4) : 745-752
Weidung, Bodil; Littbrand, Håkan; Nordström, Peter; et al.
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 16, (3) : 208-214
Weidung, Bodil; Boström, Gustaf; Toots, Annika; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press Ltd. 2014, Vol. 9 : 249-257
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press 2013, Vol. 8 : 1561-1568
Conradsson, Mia; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (5) : 638-645
Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur 2012 : 235-247
Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, John Wiley & Sons 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, Lippincott Williams & Wilkins 2011, Vol. 90, (6) : 495-518
Littbrand, Håkan; Stenvall, Michael; Rosendahl, Erik
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Copenhagen: Munksgaard 2009, Vol. 19, (3) : 381-388
Englund, Undis; Littbrand, Håkan; Sondell, Anna; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 57, (10) : 1741-1749
Littbrand, Håkan; Lundin-Olsson, Lillemor; Gustafson, Yngve; et al.
Physical Therapy, American Physical Therapy Association (APTA) 2007, Vol. 87, (9) : 1155-1163
Conradsson, Mia; Lundin-Olsson, Lillernor; Lindelöf, Nina; et al.
Australian Journal of Physiotherapy, Vol. 52, (2) : 105-113
Rosendahl, Erik; Lindelöf, Nina; Littbrand, Håkan; et al.
Osteoporosis International, Springer 2005, Vol. 16, (9) : 1117-1123
Englund, Undis; Littbrand, Håkan; Sondell, Anna; et al.
Advances in Physiotherapy, Vol. 4, (2) : 54-64
Lindelof, Nina; Littbrand, Håkan; Lindström, Britta; et al.
Journal of Bone and Mineral Metabolism, Vol. 20, (6) : 376-82
Von Heideken Wågert, Petra; Littbrand, Håkan; Johansson, Annette; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 december 2013
1 augusti 2011 till 31 december 2017