Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study

Forskningsprojekt Studien utvärderar effekterna av ett högintensivt funktionellt träningsprogram för personer med demens. Aktiviteter i det dagliga livet (ADL), fall, fysiska och kognitiva funktioner, samt depressiva symtom är exempel på vad som utvärderas.

Demens är en mycket vanlig sjukdom bland äldre personer. Bland personer som är 85 år eller äldre har var tredje diagnosen. Demens ger försämringar i både kognitiva och fysiska funktioner, vilket leder till ökad risk för hjälpberoende i ADL och fallolyckor. För äldre personer utan kognitiv nedsättning förbättras fysiska och kognitiva funktioner av träning. Studien utvärderar ifall dessa träningseffekter även finns för personer med demens. Ett minskat hjälpberoende i ADL kan ha positiva effekter för individens välbefinnande. Resultatet av denna forskning kan också ge kostnadsbesparingar genom minskat hjälpbehov samt färre sjukhusvistelser.

Projektansvarig

Erik Rosendahl
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-08-01 2017-12-31

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: FORTE- Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, y2011: , y2012: , y2013: 830, y2014: 800, y2015: 800,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: County Council of Västerbotten (“Central ALF-Grants”), y2011: , y2012: , y2013: 400, y2014: 350, y2015: 350,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Promobilia Foundation, y2011: , y2012: 500, y2013: 300, y2014: , y2015: ,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Vårdal Foundation, y2011: , y2012: , y2013: 750, y2014: , y2015: ,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Swedish Society of Medicine, y2011: , y2012: 180, y2013: 95, y2014: 350, y2015: ,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Swedish Alzheimer Foundation, y2011: , y2012: 100, y2013: 100, y2014: 300, y2015: ,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Swedish Dementia Association, y2011: 195, y2012: 50, y2013: 50, y2014: , y2015: ,

huvudman: Erik Rosendahl, finansiar: Ragnhild and Einar Lundström’s Memorial Foundation, y2011: 80, y2012: 96, y2013: 50, y2014: 20, y2015: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Studiens syfte är att utvärdera effekterna av ett högintensivt funktionellt träningsprogram för äldre personer med demens. De utfall som utvärderas är bland annat aktiviteter i det dagliga livet (ADL), fallolyckor, fysiska och kognitiva funktioner, samt depressiva symtom.

Demens är en mycket vanlig sjukdom speciellt bland äldre personer. Bland personer som är 85 år eller äldre har var tredje diagnosen. Demens ger försämringar i både kognitiva och fysiska funktioner, vilket leder till ökad risk för hjälpberoende i ADL och för fallolyckor. Antal personer som har en demenssjukdom kommer att öka dramatiskt de närmaste årtiondena.

För äldre personer utan kognitiv nedsättning förbättras fysiska och kognitiva funktioner av fysisk träning. För att få optimala effekter är det viktigt att träningen är funktionell och utförs med hög intensitet. Det är dock inte säkert att dessa träningseffekter går att överföra till äldre personer med demens på grund av sjukdomens symtom och progressivitet. Idag saknas studier med hög kvalitet som utvärderar högintensiv träning i denna grupp.

186 äldre personer med demensdiagnos inkluderas och randomiseras till funktionell träning (High-Intensity Functional Exercise, HIFE, Program) eller social aktivitet (kontrollgrupp), som genomförs i små grupper vid 40 tillfällen under 4 månader. Målsättningen är att träningen utförs med hög intensitet, exempelvis genom att använda ett viktbälte runt midjan. Exempel på övningar är att upprepade gånger resa sig upp från sittande eller kliva upp på pall. Utfallsvariablerna mäts vid baslinjen samt efter 4 och 7 månader av blindade testare. Studieprotokollet (ISRCTN31767087) är publicerat på “The Current Controlled Trials” (http://www.controlled-trials.com/ ).

Ett minskat hjälpberoende i ADL kan ha positiva effekter för individens välbefinnande. Resultatet av denna kliniska forskning kan också ge kostnadsbesparingar genom minskat hjälpbehov samt kortare eller färre sjukhusvistelser.

Nyckelord: Äldre personer, Demens, Fysisk träning, Fallolyckor