"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet i medelåldern och demens samt kognitiv funktion i hög ålder

Forskningsprojekt Eftersom världens befolkning blir allt äldre ökar antalet personer med demenssjukdomar. Dessa sjukdomar har allvarliga konsekvenser för den drabbade individen, dess anhöriga och innebär stora samhällskostnader. Därför undersökte denna studie huruvida fysisk aktivitet i medelåldern är en möjlig skyddande faktor mot demenssjukdom i hög ålder.

Antalet personer i 80 års ålder och över förväntas tredubblas globalt fram till 2050 och risken för demenssjukdom ökar exponentiellt med stigande ålder. Denna studie undersökte om fysisk aktivitet i medelåldern är en potentiell skyddande faktor mot demenssjukdom senare i livet. Analyserna visade inget samband mellan fysisk aktivitet och demens, men personer med högre aktivitetsnivå verkade ha bättre exekutiva funktioner, som ofta försämras vid demenssjukdom. Denna studie bidrar till utökad kunskapen om huruvida fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot demenssjukdom.

Projektansvarig

Jerry Öhlin
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för omvårdnad, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Externa finansiärer

Demensfonden

Projektbeskrivning

Globalt beräknas antalet personer i 80 års ålder och över tredubblas mellan 2019 och 2050. Då risken att drabbas av demenssjukdom ökar exponentiellt med stigande ålder förväntas även andelen med demenssjukdom öka trefaldigt. Fysisk aktivitet i vuxen ålder förbättrar hjärt-och kärlhälsa senare i livet. Vidare så verkar fysisk aktivitet i medelåldern även kunna minska risken för demensutveckling i hög ålder. Dock så är den potentiellt skyddande effekten av fysisk aktivitet i medelåldern för demensutveckling senare i livet inte helt klarlagd.

Studien undersökte om fysisk aktivitet i medelåldern är associerat med demensutveckling och kognitiv funktion i hög ålder. Självskattad fysisk aktivitet i medelåldern hos 541 personer kopplades till eventuella fall av demenssjukdom och tester av kognitiv funktion vid åttio års ålder eller över. Under uppföljningsperioden drabbades 175 personer av demenssjukdom. Resultaten visade inte några samband mellan fysisk aktivitet i medelåldern och demenssjukdom eller kognitiv funktion i hög ålder, dock så verkade de med högre fysisk aktivitet i medelåldern uppvisa något bättre exekutiva funktioner, som innefattar uppmärksamhet, koncentration och beslutsfattande, som ofta är påverkade i ett tidigt stadium vid demenssjukdom.

Demenssjukdom kan innebära stora konsekvenser för individen som drabbas och dennes anhöriga, samt innebära en stor samhällskostnad. Med tanke på den kommande ökningen av personer i hög ålder, och således även antal personer med demenssjukdom, så undersökte detta projekt hur fysisk aktivitet i medelåldern associerar med demenssjukdom och kognitiv funktion i hög ålder. Denna kunskap kan ge fler ledtrådar till ett hälsosamt åldrande och om fysisk aktivitet har en skyddande effekt även för risken att utveckla demenssjukdom.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-05-11