"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hannes Sjöström

Doktorand på institutionen för Informatik. Mitt forskningsområde är Digital Innovation och Digital Tjänsteinnovation i offentlig sektor. Min forskning utförs i samarbete med Umeå Kommun.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.F.448 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning inom doktorandprojektet syftar till att generera ny kunskap om hur digitalisering, digital teknik och digital innovation kan användas av organisationer i offentlig sektor för att tillhandahålla värdeskapande tjänster. Med värdeskapande avses här en strävan mot att organisationens såväl som invånarnas behov ska tillfredsställas där hållbar utveckling genomsyrar bägge aktörers övergripande mål med tjänsternas utveckling och användning.

De specifika målen för forskningen inom doktorandtjänsten är att:

• Identifiera möjligheter till, och utmaningar med, digital tjänsteinnovation i offentlig sektor, specifikt svenska kommuner.

• Syntetisera befintlig kunskap om hur aktörer i offentlig sektor kan utveckla en systematisk förmåga till digital tjänsteinnovation för hållbar utveckling

• Aktivt förbättra förutsättningarna för systematisk digital tjänsteinnovation för hållbar utveckling inom svenska kommuner, med utgångspunkt i Umeå Kommun.

Informatik Student Paper Master (INFSPM), 2022.06
Sjöström, Hannes; Sivakumar, Pavithra
The 46th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS2023), Porvoo, Finland, August 13-16, 2023
Sjöström, Hannes; Sivakumar, Pavithra; Skog, Daniel A.
Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB), 2021.13
Pedersen, Linn; Reshetnykov, Dimitrij; Sjöström, Hannes

Forskningsprojekt