Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ida Asplund

Ida Asplund

Jag är juris doktor och universitetsadjunkt med inriktning på allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd och diskrimineringsrätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan januari 2021 universitetsadjunkt och undervisar samt forskar i allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd samt diskrimineringsrätt.

Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen "Den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn". I avhandlingen undersökte jag tillsyn som rättsstatligt kontrollverktyg och förändringen av den enskilde anmälarens rättssäkerhet i tillsynen av socialtjänst, hälso- och sjukvård, diskrimineringslagstiftningen, dataskyddet samt Justitieombudsmannens tillsyn från mitten av 1900-talet fram till i dag.

Under åren 2009-2021 var jag universitetsjurist vid Umeå universitet.

Förvaltningsrättslig Tidskrift, Förvaltningsrättslig tidskrift 2022, Vol. 3 : 445-451
Asplund, Ida
Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2022 : 126-165
Asplund, Ida; Petersson Hjelm, Ann-Christine
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 45
Asplund, Ida
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (3) : 467-482
Asplund, Ida
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena