"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Sjögrens forskargrupp

Forskargrupp Magnus Sjögrens forskargrupp undersöker främst psykopatologin men också biologin vid ätstörningar i syfte att hitta mer effektiva behandlingar.

Både psykologiska (exempelvis emotionsreglering & personlighet) men också biologiska (exempelvis aptitstimulerande hormoner) faktorer bidrar till att vidmakthålla ätstörningar. Genom kliniska behandlingsstudier utforskar vi hur ätstörningspatologi påverkas av olika typer av interventioner. Resultatet från vårt arbete hjälper oss att förstå, utveckla, implementera och sprida evidensbaserade behandlingar för denna grupp individer.

Vår forskning bedrivs i huvudsak i Region Västernorrland. Resultaten guidar oss till att använda de mest effektiva behandlingsalternativen för patienter med ätstörningar, både lokalt, nationellt och internationellt. Inom vår forskargrupp bedrivs också studier inom områdena idrottspsykologi och beroendetillstånd.

Forskningsledare

Magnus Sjögren
Universitetslektor, överläkare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
060-18 23 49

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-09-18