"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Unge

Forskare, utvecklare och servicepersonal inom MicroED/Elektronkristallografi vid UCEM.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Uveckling och strukturbestämning med MicroED och elektrondiffraktion.

 

Sedan utbildning i MicroED vid UCLA av Prof. Gonen har jag arbetat med utveckling och forskning inom MicroED och elektrondiffraktion. Jag är också anställd som stab för att stödja MicroED-verksamheten vid UCEM, Umeå Universitet.

MicroED är en CryoEM-metod för att bestämma 3D-strukturen för alla typer av material, inklusive proteiner, naturliga produkter och små molekyler såsom farmaceutiska komponenter. MicroED kräver nanostora kristaller av provet och kompletterar andra metoder som röntgenkristallografi och CryoEM Single Particle Analysis. Tekniken liknar röntgekristallgrafi och CryoEM men med några skillnader. Bedriver service för akademi och företag med MicroED och utvecklar och forskar på att göra metoden bättre och mer tillgänglig.

Du är välkommen med projekt för samarbeten.

Studenter är välkomna att arbeta med intressanta utvecklingar eller strukturella projekt med hjälp av MicroED och förstklassiga elektronmikroskop.