"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Markström

PhD

Min forskning handlar om människans sensorimotoriska kontroll under idrottsrelevanta situationer, fram för allt bland personer med främre korsbandsskada.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Jag driver ett forskningsprojekt som utvärderar hur en främre korsbandsskada påverkar individens förmåga till att hantera idrottsrelevanta situationer med inslag av samtidiga kognitiva uppgifter, även kallat ”dual-tasking”. Sådana uppgifter är intressanta då de reflekterar de krav som finns i det verkliga livet. Min forskning fokuserar främst på hopptester och kognitiv-motorisk interferens, dvs. den försämring i prestationsförmågan som sker när individer utför en motorisk uppgift med samtidiga kognitiva uppgifter, relativt utförandet av uppgifterna separat. Förutom diverse prestationer undersöker vi hur rörelsekontrollen påverkas av dual-tasking med hjälp av ett högteknologiskt rörelseanalyssystem för att bättre förstå skadesituationen. Vi använder ofta statistiska metoder inom det statistiska ramverket funktionell dataanalys för att analysera rörelsedata. Min forskning omfattar idrottsvetenskap, fysioterapi, biomekanik, statistik och neurokognition.

Uppdrag

  • Medlem i granskningsnämnden för den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Electromyography and Kinesiology. 2020 – pågående.
  • Ansvarsroll på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering att stärka kompetensen bland forskningspersonal om korrekt hantering av forskningsdata, Umeå universitet. 2023 – pågående.
  • Medlem i institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering’s etikråd, Umeå universitet. 2024 – pågående.
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2024, Vol. 75
Liebermann, Dario G.; Markström, Jonas L.; Selling, Jonas; et al.
Clinical Biomechanics, Elsevier 2024, Vol. 115
Markström, Jonas; Grinberg, Yevgenia; Sole, Gisela; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2024, Vol. 34, (1)
Strong, Andrew; Markström, Jonas; Schelin, Lina; et al.
World Physiotherapy Congress 2023, Dubai, United Arab Emirates, June 2-4, 2023
Grinberg, Yevgenia; Markström, Jonas; Sole, Gisela; et al.
Sports Health, Sage Publications 2023, Vol. 15, (1) : 45-51
Markström, Jonas; Naili Eriksson, Josefin; Häger, Charlotte K.
Sports Biomechanics, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 22, (1) : 142-159
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Sports Health, Sage Publications 2023, Vol. 15, (3) : 357-360
Naili, Josefine E.; Markström, Jonas; Häger, Charlotte K.
Physical Therapy, Oxford University Press 2022, Vol. 102, (2) : 1-10
Markström, Jonas L.; Grinberg, Adam; Häger, Charlotte K.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2022, Vol. 50, (8) : 2125-2133
Markström, Jonas; Liebermann, Dario G.; Schelin, Lina; et al.
Sports Biomechanics, Routledge 2022, Vol. 21, (2) : 179-200
Pini, Alessia; Markström, Jonas; Schelin, Lina
27th annual congress of the European college of sport science: book of abstracts, European College of Sport Science 2022 : 483-483
Strong, Andrew; Markström, Jonas; Schelin, Lina; et al.
Sports Biomechanics, Routledge 2021, Vol. 20, (2) : 213-229
Markström, Jonas L.; Schelin, Lina; Häger, Charlotte K.
XXVIII Congress of the International Society Biomechanics (ISB), Digital, July 25-29, 2021
Markström, Jonas; Liebermann, Dario G.; Schelin, Lina; et al.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2020, Vol. 48, (5) : 1117-1126
Markström, Jonas L.; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
Journal of Biomechanics, Elsevier 2019, Vol. 82 : 70-79
Arumugam, Ashokan; Markström, Jonas L.; Häger, Charlotte K.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (8) : 1181-1189
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
23rd annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science at the cutting edge, Dublin, Ireland, July 4-7, 2018: Book of Abstracts, European College of Sport Sciences 2018 : 555-555
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 26, (2) : 358-367
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Gait & Posture: 24th Annual Meeting of ESMAC 2015 Abstracts : 1-2
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Journal of Strength and Conditioning Research, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 27, (4) : 944-953
Markström, Jonas; Olsson, Carl-Johan
Publicerad: 10 jun, 2019