"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Josef Siljebo

Kontakt

E-post
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Pedagogiska institutionen
Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Jag är doktor i pedagogik och min avhandling Leading learning through digitalization in schools - beyond school leaders? handlar om relationer mellan individ, samhälle och ledning och lärande i olika aktiviteter för digitalisering i skolan. Fokus har legat på att förstå förutsättningar, verktyg och handling som på olika sätt kan påverka exempelvis digital kompetens för skolledare.

Mitt övergripande forskningsintresse är skolan som ett kulturhistoriskt fenomen där krititiska forskningsansatser är centrala för kunskapande.

The international journal of information and learning technology
Pettersson, Fanny; Siljebo, Josef; Wolming, Simon; et al.
Journal of education policy, Routledge 2024, Vol. 39, (1) : 149-165
Siljebo, Josef
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College 2023, Vol. 13, (2) : 63-85
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 132
Siljebo, Josef
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 178-179
Siljebo, Josef
Nordic Journal of Digital Literacy, Universitetsforlaget 2022, Vol. 17, (2) : 135-145
Siljebo, Josef
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå University 2022, Vol. 4, (2) : 66-85
Siljebo, Josef; Pettersson, Fanny
ECER programmes
Siljebo, Josef; Holmgren, Tomas; Lindberg, J. Ola; et al.
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 24-37
Siljebo, Josef

Forskningsprojekt

1 september 2018 till 17 november 2023
1 januari 2018 till 31 december 2021