"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Michael Folmer

Adekvat digital kompetens för skolledare

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 17 november 2023 när Josef SIljebo disputerade.

Genom Josef Siljebos projekt uppmärksammas särskilt de förutsättningar för skolans digitalisering som skapas av skolledarens aktiva ledarskap.

Doktorand

Josef Siljebo
Övrig/annan befattning, biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2023-11-17

Finansiering

Umeå universitet, Atea, HP och Intel

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Fokus ligger på att beskriva, förklara och förstå de förutsättningar som finns för skolledare att kunna utöva ett strategiskt ledarskap med avsikten att stärka skolans verksamhet med stöd av digitalisering. I forskningen kommer lokala faktorer som påverkar den adekvata digitala kompetensens innehåll och innebörd att uppmärksammas. Detta tas i hänsyn för att nya pedagogiska modeller ska kunna arbetas fram och prövas.

Forskningen kommer att kombinera flera olika metoder i de olika delstudierna för bästa resultat. Viss kartläggning av skolverksamheten kommer exempelvis att ske med kvantitativa data, medan skolledares deltagande i fortbildning tillsammans med lärare kommer att generera kvalitativa data. Dessa sammanställs sedan för analys.

Projektet ansluter tydligt till den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet som publicerades i oktober 2017 och den tillhörande handlingsplanen (som är under utarbetning) i vilken digital kompetens för alla ges särskild vikt. Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter. I det här projektet ligger Atea, HP, Intel och Umeå universitet i framkant med forskning om vad adekvat digital kompetens är för skolledare.

Senast uppdaterad: 2024-03-21