Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Adekvat digital kompetens för skolledare

Doktorandprojekt Genom projektet uppmärksammas särskilt de förutsättningar för skolans digitalisering som skapas av skolledarens aktiva ledarskap.

Josef Siljebo är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorand

Josef Siljebo
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2023-08-31

Finansiering

Umeå universitet, Atea, HP och Intel

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Pedagogik

Projektbeskrivning

Fokus ligger på att beskriva, förklara och förstå de förutsättningar som finns för skolledare att kunna utöva ett strategiskt ledarskap med avsikten att stärka skolans verksamhet med stöd av digitalisering. I forskningen kommer lokala faktorer som påverkar den adekvata digitala kompetensens innehåll och innebörd att uppmärksammas. Detta tas i hänsyn för att nya pedagogiska modeller ska kunna arbetas fram och prövas.

Forskningen kommer att kombinera flera olika metoder i de olika delstudierna för bästa resultat. Viss kartläggning av skolverksamheten kommer exempelvis att ske med kvantitativa data, medan skolledares deltagande i fortbildning tillsammans med lärare kommer att generera kvalitativa data. Dessa sammanställs sedan för analys.

Projektet ansluter tydligt till den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet som publicerades i oktober 2017 och den tillhörande handlingsplanen (som är under utarbetning) i vilken digital kompetens för alla ges särskild vikt. Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter. I det här projektet ligger Atea, HP, Intel och Umeå universitet i framkant med forskning om vad adekvat digital kompetens är för skolledare.