"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fjärrundervisning

Forskningsprojekt På ett övergripande plan utgör fjärrundervisning ett medel för att kunna hantera lärarbristen, och på så vis säkerställa en likvärdig utbildning oavsett var i landet man som elev bor.

Projektet är en del i regeringens satsning på svensk skola via sk ULF-medel, där ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning. Målsättningen med ULF är skolutveckling på vetenskaplig grund och specifikt för detta projekt på fjärrundervisning.

Projektansvarig

Jörgen From
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 10

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

ULF-medel

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Projektbeskrivning

Detta avslutade projekt var en del i satsningen på svensk skola via sk ULF-medel, där ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning. Målsättningen med ULF är skolutveckling på vetenskaplig grund och specifikt för detta projekt på fjärrundervisning. I projektet samverkade forskargruppen LIKT (Lärande och IKT (umu.se)) med Region 10 (R10), en frivillig sammanslutning av tio inlandskommuner i Norr- och Västerbottens inland, (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele), samt Umeås och Örnsköldsviks kommun. Den samverkansstruktur som byggdes upp är varaktig i så måtto att den fortfarande är verksam efter projektets slut. 

På ett övergripande plan utgör fjärrundervisning ett medel för att kunna hantera lärarbristen, och på så vis säkerställa en likvärdig utbildning oavsett var i landet man som elev bor. Det övergripande syftet med projektet var att öka likvärdigheten inom och mellan de ingående skolhuvudmännens skolor. Med likvärdighet avsågs i sammanhanget; elevens rätt till undervisning av behöriga lärare, undervisning på sitt modersmål, moderna språk, specialpedagogisk verksamhet mm. Mer specifikt var därmed syftet med samverkan att utveckla fjärrundervisning och distansbaserat lärande för att stärka kapaciteten i kommunerna att bedriva fjärrundervisning, och nyttja fjärr- och distansteknik för kommunikation såväl inom skolan i kommunerna som mellan kommunerna.

Inom projektet bedrevs aktiviteter i fyra områden:
- Fjärr- och distansbaserat lärande i glesbygdskommuner.
- Handledning och vägledning via fjärrteknik avseende modersmål och moderna språk samt specialpedagogisk verksamhet.
- Skolledares kompetenser att organisera för fjärrundervisning.
- Organisation inom och mellan kommuner för att organisera fjärrundervisning och annan behovsbaserad verksamhetsutveckling, unik för skolor i glesbygd/rurala miljöer.

En förteckning av publikationer, inklusive studentarbeten, från projektet hittas här: ULF - sammanställning artiklar (länk till pdf i Google Drive)

Vid sidan av den vetenskapliga rapporteringen från projektet genomfördes en lång rad av spridningsinsatser på skolors personaldagar, Aktuell skolpolitik, UMU: s verksamhet under v44, etcetera.

En hel del av lärdomar från projektet presenteras också här: Fjärr.nu – Inspiration om fjärrundervisning i Västerbotten

Andra exempel på varaktiga resultat från projektet är tre kurser, utvecklade utifrån regionala behov, som återfinns i Pedagogiska institutionens kursutbud, samt det nätverk av personal på skolor i glesbygd som byggdes upp under projektet: Glesbygdsskolenätverket

Senast uppdaterad: 2024-05-29