Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Kajsa Gilenstam

Kajsa Gilenstam

Undervisande lärare på idrottsmedicin inom idrottsfysiologi på grund- och avancerad nivå. Ansvarig för magisterprogrammet. Forskar gärna om kön/genus inom idrottsfysiologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Idrottsmedicin
Plats
Biologihuset hus D2, plan 6, Umeå universitet, Avdelningen för Idrottsmedicin Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är undervisande lärare på idrottsmedicin inom idrottsfysiologi på både grund- och avancerad nivå. Jag är också ansvarig för vårt magisterprogram. Forskningsområdet jag är mest intresserad av är kön/genus inom idrottsfysiologi.

2019
Journal of Strength and Conditioning Research, Wolters Kluwer 2019, Vol. 33, (9) : 2496-2502
Gilenstam, Kajsa; Geithner, Christina
2018
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Edizioni Minerva Medica 2018, Vol. 58, (9) : 1185-1189
Bengtsson, Victor; Yu, Ji-Guo; Gilenstam, Kajsa
2018
Women in Sport & Physical Activity Journal, Vol. 26, (2) : 124-133
Geithner, Christina A.; Molenaar, Claire E.; Henriksson, Tommy; et al.
2018
The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2018, Vol. 6, (5)
Strömbäck, Edit; Aasa, Ulrika; Gilenstam, Kajsa; et al.
2017
Idrottsmedicin, Västerås: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) 2017, Vol. 36, (1) : 20-22
Henriksson, Tommy; Gilenstam, Kajsa
2016
Open Access Journal of Sports Medicine, Vol. 7 : 81-88
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2015
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2015, Vol. 47, (5S) : 962-962
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
2015
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 47, (5S) : 629-630
Molenaar, Claire E.; Geithner, Christina A.; Henriksson, Tommy; et al.
2014
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
2013
18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barcelona, June 26-29, 2013
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
2011
För barnets bästa: En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 29-38
Gilenstam, Kajsa
2011
Journal of Strength and Conditioning Research, National Strength and Conditioning Association 2011, Vol. 25, (8) : 2133-2142
Gilenstam, Kajsa M.; Thorsen, Kim; Henriksson-Larsén, Karin B.
2010
Sport and discrimination in Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing 2010 : 51-56
Gilenstam, Kajsa
2010
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2010, Vol. 19, (1) : 46-50
Gilenstam, Kajsa; Henriksson-Larsén, Karin; Karp, Staffan; et al.
2010
Sport et discriminations en Europe: regards croisés de jeunes chercheurs et de journalistes européens, Strasbourg Cedex, France: Editions du Conseil de l’Europe 2010 : 51-57
Gilenstam, Kajsa; Karp, Staffan; Henriksson Larsén, Karin
2009
Sports Engineering, Vol. 11, (3) : 103-107
Gilenstam, Kajsa; Henriksson-Larsén, Karin; Thorsen, Kim
2008
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Blackwell 2008, Vol. 18, (2) : 235-249
Gilenstam, Kajsa; Karp, Staffan; Henriksson-Larsén, Karin
Research Quarterly for Exercise and Sport
Gilenstam, Kajsa; Hammarström, Anne; Henriksson-Larsén, Karin
Henriksson, Tommy; Gilenstam, Kajsa; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Geithner, Christina A.; et al.

Forskningsprojekt

Jag undervisar inom grundläggande idrottsfysiologi med inriktning mot hälsa, där min bakgrund som sjukgymnast är en tillgång. Jag är också ansvarig för två av tre kurser på vårt magisterprogram. Undervisning är något om intresserar mig och jag har blivit utnämnd till "excellent lärare"av nämnden för högskolepedagogisk meritering. Att förbättra eller skapa nya kurser och program är roligt och just nu arbetar jag och mina kollegor med att utveckla idrottsfysiologprogrammet.