"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kajsa Gilenstam

Undervisande lärare inom idrottsfysiologi på grund- och avancerad nivå. 

Programvägledare samt ansvarig för magisterprogrammet (fråga mig gärna!).

Forskar helst om kön/genus inom idrottsfysiologi.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Idrottsmedicin Roll: Studievägledare
Plats
Biologihuset hus D2, plan 6, Umeå universitet, Avdelningen för Idrottsmedicin Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är undervisande lärare på idrottsmedicin inom idrottsfysiologi på både grund- och avancerad nivå. Jag är också ansvarig för vårt magisterprogram. Forskningsområdet jag är mest intresserad av är kön/genus inom idrottsfysiologi.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 30, (5) : 721-744
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2023, Vol. 30, (5) : 585-603
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 30, (7) : 1135-1142
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 18, (1)
Granholm Valmari, Elin; Nygren, Ulla; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Granholm Valmari, Elin; Nygren, Ulla; Ghazinour, Mehdi; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 19-20
Gilenstam, Kajsa
Journal of Strength and Conditioning Research, Wolters Kluwer 2019, Vol. 33, (9) : 2496-2502
Gilenstam, Kajsa; Geithner, Christina
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Edizioni Minerva Medica 2018, Vol. 58, (9) : 1185-1189
Bengtsson, Victor; Yu, Ji-Guo; Gilenstam, Kajsa
Women in Sport & Physical Activity Journal, Vol. 26, (2) : 124-133
Geithner, Christina A.; Molenaar, Claire E.; Henriksson, Tommy; et al.
The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2018, Vol. 6, (5)
Strömbäck, Edit; Aasa, Ulrika; Gilenstam, Kajsa; et al.
Idrottsmedicin, Västerås: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) 2017, Vol. 36, (1) : 20-22
Henriksson, Tommy; Gilenstam, Kajsa
Open Access Journal of Sports Medicine, Vol. 7 : 81-88
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2015, Vol. 47, (5S) : 962-962
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 47, (5S) : 629-630
Molenaar, Claire E.; Geithner, Christina A.; Henriksson, Tommy; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barcelona, June 26-29, 2013
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
För barnets bästa: En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 29-38
Gilenstam, Kajsa
Journal of Strength and Conditioning Research, National Strength and Conditioning Association 2011, Vol. 25, (8) : 2133-2142
Gilenstam, Kajsa M.; Thorsen, Kim; Henriksson-Larsén, Karin B.
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2010, Vol. 19, (1) : 46-50
Gilenstam, Kajsa; Henriksson-Larsén, Karin; Karp, Staffan; et al.
Sports Engineering, Vol. 11, (3) : 103-107
Gilenstam, Kajsa; Henriksson-Larsén, Karin; Thorsen, Kim
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Blackwell 2008, Vol. 18, (2) : 235-249
Gilenstam, Kajsa; Karp, Staffan; Henriksson-Larsén, Karin
Gilenstam, Kajsa; Hammarström, Anne; Henriksson-Larsén, Karin
Granholm Valmari, Elin; Inzunza, Miguel; Nygren, Ulla; et al.
Henriksson, Tommy; Gilenstam, Kajsa; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Geithner, Christina A.; et al.

Forskningsprojekt

3 mars 2020 till 1 mars 2024

Jag undervisar inom grundläggande idrottsfysiologi med inriktning mot hälsa, där min bakgrund som sjukgymnast är en tillgång. Jag är också ansvarig för två av tre kurser på vårt magisterprogram. Undervisning är något om intresserar mig och jag har blivit utnämnd till "excellent lärare"av nämnden för högskolepedagogisk meritering. Att förbättra eller skapa nya kurser och program är roligt och just nu arbetar jag och mina kollegor med att utveckla idrottsfysiologprogrammet.