"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-02

Landets första idrottsfysiologprogram startar i Umeå

NYHET Hösten 2020 startar ett Idrottsfysiologprogram med medicinsk och internationell inriktning vid Umeå universitet. Idrottsfysiologer kan med sina medicinska kunskaper om hur kroppen fungerar och om de invecklade fysiologiska förändringar som sker vid träning, jobba inom hela spektrat från elit- till motionsidrott.

Text: Lena Åminne

- Hälsa och träning är en framtidsbransch för både idrottsfysiologer och fystränare runt om i hela världen. Det beror bland annat på ohälsa kopplad till vår moderna livsstil och på att såväl fysisk som psykisk ohälsa ökar i samhället, säger Michael Svensson, lärare och forskare vid Idrottsmedicin, Umeå universitet.

En idrottsfysiolog har spetskompetens inom fysträning vad gäller såväl teoretiska som praktiska färdigheter och kan arbeta med fysiologiska tester och fysträning inom såväl träning för hälsa som för optimering av fysisk prestation i elitidrott.

Idrottsfysiologer kan jobba som fystränare för idrottslag, grupper och individer, som utvecklings- och träningsansvarig i idrottsklubbar och på gym, eller som testledare på idrottsfysiologiska laboratorier i Sverige och utomlands.

Praktiskt i fyslabbet

Idrottsfysiologprogrammet leder till en kandidatexamen i medicin med Idrottsmedicin som huvudområde.

I utbildningen får studenterna lära sig utföra, tolka och analysera resultaten från olika praktiska tester som funktionell rörlighet, rörelsemönster, muskelstyrka, syreupptagningsförmåga och prestationsförmåga.

Under utbildningens tre år kommer mycket tid att tillbringas i ett helt nybyggt fyslabb – UMEX, Umeå Movement and Exercise Laboratory. Där kommer studenterna att lära sig exempelvis:

  • analysera rörelsemönster, asymmetrier i rörlighet och muskelstyrka och utifrån detta designa träningsprogram och instruera korrektiv träning
  • analysera rörelse- och belastningsmönster vid löpning, tyngdlyftning och styrkelyft
  • mäta laktat - mjölksyra - vid konditionstester för att undersöka hur energisystemen i kroppen fungerar och anpassas till träning eller inaktivitet
  • mäta funktionell styrka för att utveckla arbetskapacitet och förebygga besvär med överbelastning

UMEX är indelat i ett studentlabb och ett forskningslabb. I forskningsdelen finns avancerad utrustning för att mäta syreupptagning, muskelstyrka och blodanalyser. Studenterna har möjlighet att under utbildningen delta i forskningsprojekt och på så sätt få en inblick i medicinsk forskning.

Pedagogiskt ledarskap

Förutom de medicinska kunskaperna ingår också i utbildningen moment som handlar om pedagogiskt ledarskap i både teori och praktik. Praktiska uppgifter kan till exempel handla om att instruera i ett gym. Idrottspsykologi som också ingår, stärker förmågan att leda individer och grupper.

- Det räcker inte att som ledare ha rätt kunskaper, ledare måste även kunna förmedla kunskaperna till andra. I det nya programmet kommer studenterna därför få träna på just detta inom idrotts- och hälsoinriktad verksamhet, säger Kajsa Gilenstam, lärare och forskare på programmet.

Med världen som arbetsfält

Programmet har också en internationell inriktning - på tredje terminen sker undervisningen på engelska. Det underlättar för studier utomlands och för studenter från andra länder att komma till Umeå universitet.

Idrottsfysiolog (Exercise physiologist) är en etablerad yrkeskategori i många länder och det innebär att idrottsfysiologer har världen som arbetsfält.

Mer om Idrottsfysiologprogrammet

Kontaktpersoner vid Idrottsmedicin

Kajsa Gilenstam
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 55
Michael Svensson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 36
Idrottsfysiologprogrammet

Lisbeth Wikström-Frisen berättar om nya Idrottsfysiologprogrammet.