"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U-CHEC - Umeå Centre of Health Science

Forskarnätverk Vår vision är att U-CHEC ska vara ett multidisciplinärt ledande akademiskt och kreativt centra som bidrar till jämlik och hållbar utveckling av hälsa och välfärd i Sverige och internationellt.

Tema den jämlika hälsan

En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.

NOEHHC

Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care

Tema kvalitativ metod

En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.

Laboration i UMeHälsa-lab.
UMeHälsa-labb

Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.

Information om oss och styrgrupps-medlemmar

Översikt

Senast uppdaterad: 2024-02-23