"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Jonsson

Jag arbetar som disputerad adjunkt vid Institutionen för Omvårdnad med klinisk koppling till region Västerbotten-centrum för anestesi, operation och intensivvård, avdelningen intensivvård.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Clinicum Betula - Kliniskt träningscentrum vid Umeå Universitet Roll: Avdelningschef
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:

Intensivvård, Simulering och scenarioträning, Interprofessionellt lärande, Procedurträning, CRM
Forskningsområde:

Uppfattning, förståelse och förutseende – utvärdering av situationsmedvetenhet hos multiprofessionella team i akutsjukvård

En djupare förståelse och analys av situationsmedvetenhet har minskat förekomsten av uppkomna misstag i komplexa miljöer såsom flyg- och kärnkraftsindustrin. Där liksom i sjukvården förekommer oväntade händelser med omfattande konsekvenser om felaktiga beslut fattas. Mot bakgrund av erfarenheter från flyg- och kärnkraftsindustrin kommer mitt avhandlingsarbete att fokusera på interaktionen mellan deltagarna i multidisciplinära team som arbetar med svårt skadade och sjuka patienter.

Målsättningen med projektet är att optimera utbildning och träning för team som arbetar i komplexa och stressiga vårdmiljöer. Projektet kommer därmed att bidra till en ökad patientsäkerhet. Jag ingår i en forskargrupp som utvärderar situationsmedvetenhet, teamets perceptionsförmåga, deras förståelse i den aktuella situationen och hur de kan förutsäga framtida status för patienten. Detta kommer att utvärderas i ett interventionsprojekt som ligger till grund för mitt avhandlingsarbete. Vår hypotes är bland annat att situationsmedvetenhet, utbildning i Crisis Resource Management och Situation Awareness förbättrar teamprestation avseende ledarskap, kommunikation och samarbete. Interventionen omfattar även videostödd reflektion över egen och teamets funktion.

Teamarbete och arbetsmiljö är ett prioriterat och utvalt område för Socialstyrelsen.

Vi ser därför fram emot att med fördjupad kunskap om situation awareness kunna analysera var i omhändertagandet fel och misstag uppkommer

Frontiers in Psychology, Vol. 14
Morian, Hanna; Härgestam, Maria; Hultin, Magnus; et al.
Creative Education, Scientific Research Publishing 2022, Vol. 13, (07) : 2340-2353
Lämås, Kristina; Härgestam, Maria; Jonsson, Karin; et al.
Umeå University medical dissertations, 2110
Jonsson, Karin
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 29, (1)
Jonsson, Karin; Brulin, Christine; Härgestam, Maria; et al.
Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 16, (1) : 29-36
Jonsson, Karin; Hultin, Magnus; Härgestam, Maria; et al.