"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Jonsson

Universitetslektor i Omvårdnad

Enhetschef Clinicum Betula

Förenad anställning till region Västerbotten-centrum för anestesi, operation och intensivvård, avdelningen Intensivvård.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Clinicum Betula - Kliniskt träningscentrum vid Umeå Universitet Roll: Avdelningschef
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:

Intensivvård, Simulering och scenarioträning, Teamträning och interprofessionellt lärande, Procedur och färdighetsträning, CRM
Forskningsområde:

Uppfattning, förståelse och förutseende – situationsmedvetenhet hos multiprofessionella team, Färdighetsträning för studenter, Teamprestation hos studenter och klinisk verksam personal

En djupare förståelse och analys av situationsmedvetenhet har minskat förekomsten av uppkomna misstag i komplexa miljöer såsom flyg- och kärnkraftsindustrin. Där liksom i sjukvården förekommer oväntade händelser med omfattande konsekvenser om felaktiga beslut fattas. Mot bakgrund av erfarenheter från flyg- och kärnkraftsindustrin fokuserade  mitt avhandlingsarbete på interaktionen mellan deltagarna i multidisciplinära team som arbetar med svårt skadade och sjuka patienter. Målsättningen med projektet var att optimera utbildning och träning för team som arbetar i komplexa och stressiga vårdmiljöer och med en riktad utbildning i situationsmedvetenhet förbättrades teamets ledearskap och utförande av arbetsuppgifter.

Teamarbete och arbetsmiljö är ett prioriterat och utvalt område för Socialstyrelsen. Därför känns det både stimulerande och viktigt att fortsätta med forskning med inriktning på interprofessionellet teamarbete. Jag ingår i både nationellla och nordiska forskargrupper som på olika sätt utvärderar och försöker optimera individen och teamets lärande och samarbete. Allt för att i framtiden arbeta så patientsäkert som det bara är möjligt.

Radiography, Elsevier 2023, Vol. 29, (6) : 1123-1129
Bäckström, M.; Leijon-Sundqvist, K.; Lundvall, L.-L.; et al.
Frontiers in Psychology, Vol. 14
Morian, Hanna; Härgestam, Maria; Hultin, Magnus; et al.
Creative Education, Scientific Research Publishing 2022, Vol. 13, (07) : 2340-2353
Lämås, Kristina; Härgestam, Maria; Jonsson, Karin; et al.
Umeå University medical dissertations, 2110
Jonsson, Karin
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 29, (1)
Jonsson, Karin; Brulin, Christine; Härgestam, Maria; et al.
Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 16, (1) : 29-36
Jonsson, Karin; Hultin, Magnus; Härgestam, Maria; et al.

Jag undervisar främst inom praktisk färdighetsträning, procedur och interprofessionell teamträning men även undervisning i specialistprogrammet inom intensivvård.