"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikation, ledarskap och situationsmedvetenhet i interprofessionella team i akuta situationer

Forskningsprojekt Då liv står på spel ställs teamarbetet inom sjukvården på stora prov. Rätt person ska göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Ger simulatorbaserad utbildning ökad situationsmedvetenheten i teamet och ett medvetet nyttjande av ledarskapsstrategier?

Modern akutsjukvård innebär att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar med att snabbt, säkert och effektivt hjälpa svårt skadade/sjuka patienter. I dessa situationer ställs höga krav på ledarskap och medicinska expertkunskaper. I tidigare studier har vi sett att det sker en förhandling mellan ledare och team-medlemmar och att ledaren kan använda olika strategier för att få saker utförda. Hur skapar teamet en gemensam uppfattning om situationen och hur kan detta underlättas? I denna interventionsstudie varvas teoretisk utbildning med fullskaleteam-övningar med patientsimulator.

Projektansvarig

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-08-24 2020-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

I sjukvården sker arbetet runt patienten i team. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor träffar en patient och ska snabbt, säkert och effektivt hjälpa patienten. Svårt skadade patienter som kommer till akutmottagningen träffar traumateam, patienter med hjärtstopp träffar HLR-team och svårt sjuka patienter träffar andra typer av akutteam. I dessa situationer ställs höga krav på ledarskap och på medicinska expertkunskaper. I tidigare studier har vi undersökt hur traumateam leds genom det sker en förhandling mellan ledaren och teamets medlemmar och att ledaren då kan använda olika strategier för att få saker utförda. I denna studie fokuserar vi på hur det i teamet bildas en gemensam uppfattning om situationen (situationsmedvetenhet, situation awareness) och hur ett systematiskt förhållningssätt underlättar denna process. Studierna genomförs under teamövningar i akut omhändertagande.

Nyckelord:
Ämne: Intensivvård, Akutsjukvård, Akutrum, Akutmottagning, Omvårdnad, Teamträning, Situationsmedvetenhet, Simulatorträning.
Senast uppdaterad: 2019-11-26