"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

ZikaPLAN – nätverk för bekämpning av epidemier av smittsamma sjukdomar

Forskningsprojekt ZikaPLAN ska dels producera kunskap om och visa på möjliga åtgärder mot zikavirus-infektion, dels bygga upp ett bestående latinamerikanskt nätverk för beredskap och motåtgärder mot smittsjukdomsepidemier.

ZikaPLAN, som är ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar, har ett omfattande fokus på att adressera kunskapsluckor och behov kring pågående zikautbrott för att bättre diagnosticera och förstå sjukdomen och dess följdverkningar, förhindra spridning och utbilda drabbade befolkningar, samt att bygga en hållbar latinamerikansk responskapacitet mot zika och andra kommande infektionssjukdomar, så kallade emerging infectious diseases (EID).

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-10-01 2020-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

För projektbeskrivning: se projektets engelska sida.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-22