"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Olofsson

Vi studerar orsak till subglottisk stenos en progressiv förträngning av luftvägen under stämbanden. Orsakerna kan vara mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampar eller hormonell påverkan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad professor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar
Plats

Jag är anställd vid Region Västerbotten som överläkare (80%) och adjungerad  professor (20%). Har ett sektionsansvar i röst och talrubbningar sedan 2002. Jag undervisar/handleder vid läkar-, logoped-, och omvårdnadsprogrammen samt ST-utbildning. Jag möter patienter med röst, andnings och sväljningsstörningar på operation och mottagning. Forskningslinjen är translationell, interaktiv och samverkande. Vi har testat vår studiedesign för effektivitet, ändamålsenlighet, genomförbarhet och utvärderat eventuella hinder inom vår infrastruktur. Vi har tillgång till kritisk laboratorieutrustning, journalsystem och personal med kompetens. I vår forskningsgrupp finns laborativ kompetens, klinisk kompetens inom virologi, scilifelab/clinical genomics, patologi, öron-, näs- och halssjukdomar, samt statistik. Vi är representerade på 2 utbildningsnoder inom norra regionen och samverkar med samtliga universitetssjukhus nationellt såväl kliniskt som forskningsmässigt.

Handledarhistoria

Huvudhandledare för doktorander

  • I oktober 2016, Christos Loizou ”Human papillomavirus in recurrent respiratory papillomatosis, tonsillar and mobile tongue cancer”
  • I maj 2019, Anna Holm”Human papillomavirus in sino-nasal inverted papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-malignant tonsils”.
  • I november 2022  Alexandra Schindele" Human papilloma virus and Epstein-Barr-virus in upper airway mucosa".  
  • I januari 2021 registrerades Anders Erlandsson som doktorand ”Airway stenosis – in relation to surgical technique, causation and impact on quality of life”. Anders har sin  halvidsrapportering 2024-03-22
  • I februari 2017, Stina Sundstedt ”Swallowing function in patients with Parkinson's disease and Deep Brain Stimulation”. Stina tog en licentiate examen I april 2014

Biträdandehandledare för doktorander

  • Eleonor Koro, registrerad doktorand i november 2019, halvtisrapport 2023
  • Elenor Lundgren, registrerad doktorand i september 2020

Framtidens projekt 

Bakgrund

Subglottisk stenos (SGS) är en progressiv förträngning av luftvägen strax under stämbanden, med kvinnlig dominans. Idag finns inget bot, tillståndet kräver återkommande kirurgisk behandling i narkos. SGS är obehandlat potentiellt dödligt. Den tar >18 månader till diagnos. Inkluderas alla varianter av SGS drabbas ca 0,49/100 000 individer/år. Sjukdomen är relativt ovanlig, men högst relevant ur ett sjukvårdskostnads perspektiv som uppges vara jämförbar med KOL och diabetes. Att inte få luft har stor påverkan på livskvalitet och funktionalitet.

Material och metod

Vi har testat vår studiedesign för effektivitet, ändamålsenlighet, genomförbarhet och utvärderat eventuella hinder inom vår infrastruktur. Vi har tillgång till kritisk laboratorieutrustning, journalsystem och personal med kompetens. För att minska mängden mänskligt DNA och öka mängden DNA från mikroorganismer i sjuk vävnaden har vi valt (i) Macherey Nagel patogen kit (ii) vi använder en SMARTer ThruPlex lösning optimerad för att generera ett DNA bibliotek med hög molekylär komplexitet från prover med lite DNA (iii) För optimal sekvensering och höga cellflöden har vi tillgång NovaSeq X teknik. Vid analys av kvinnliga hormon-receptorer (RNA) i sjuk vävnad använder vi ”genom-analys” som redovisas ovan alternativt ett SuperScript® III First-Strand Synthesis i ett RTqPCR-system.

Betydelse

Vår studie drivs av kliniker med behandlingsansvar för SGS. Vårt rapporterade utfall förväntas påverka behandling i och med att vi adresserar orsak och verkan. Genom att klargöra sambandet mellan utveckling av SGS, kvinnliga könshormoner och mikroorganismer kan vi erbjuda tilläggs-behandling till befintlig kirurgi i form av vaccin, antibiotika och hormonbehandling. Den ökade kunskapen om hur fetma, fel diagnostik och sjukdomens förlopp över tid ser ut påverkar vårdsäkerhet och livskvaliteten för den drabbade. 

 

 

 

Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 144, (1) : 71-75
Schindele, Alexandra; Al-Sabtti, Semma; Olofsson, Katarina
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2023, Vol. 143, (6) : 528-535
Erlandsson, Anders; Werner, Mimmi; Holm, Anna; et al.
Discover Oncology, Springer 2022, Vol. 13, (1)
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2021, Vol. 3 : 20-21
Olofsson, Katarina
European Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 51, (10) : 2535-2539
Sobti, Aastha; Sakellariou, Christina; Nilsson, Maile; et al.
Annales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale, Elsevier 2020, Vol. 137, (3) : 186-191
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, Elsevier Masson SAS 2020, Vol. 137, (3) : 201-206
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 140, (5) : 413-417
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), Wiley-Blackwell 2019, Vol. 4, (3) : 285-291
Holm, Anna; Schindele, Alexandra; Allard, Annika; et al.
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 138, (11) : 1020-1027
Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; et al.
Abstracts from the Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine 34th Congress, John Wiley & Sons 2017 : 1034-1035
Nellgård, Per; Ejnell, Hasse; Olofsson, Katarina; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2017, Vol. 3 : 28-31
Olofsson, Katarina; Papatziamos, Georgios; Ejnell, Hasse; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2017, Vol. 7, (6)
Sundstedt, Stina; Holmén, Lina; Rova, Elin; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 126, (2) : 110-116
Sundstedt, Stina; Nordh, Erik; Linder, Jan; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Wilms, Torben; Khan, Gulfaraz; Coates, Philip J; et al.
The Laryngoscope, Vol. 126, (1) : 122-127
Forslund, Ola; Schwartz, Stefan; Olofsson, Katarina; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 3 : 29-32
Olofsson, Katarina
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 1 : 21-29
Olofsson, Katarina; Gahm, Caroline; Ekborn, Andreas; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 135, (10) : 1058-1064
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Arvidsson, Andreas; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2015, Vol. 113, (2) : 321-326
Sgaramella, Nicola; Coates, P. J.; Strindlund, K.; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 134, (4) : 401-406
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 127, (5) : 329-336
Kulneff, Linda; Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; et al.
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 126, (5) : 350-356
Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; van Doorn, Jan; et al.
Parkinson's Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
Läkartidningen, Svergies läkarförbund 2011, Vol. 108, (21) : 1187-1189
Olofsson, Katarina; Loizou, Christos; Evander, Magnus; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2010, Vol. 107, (17) : 1150-1154
Olofsson, Katarina; Van Doorn, Jan; Kulneff, Linda; et al.
Journal of Immunology, Vol. 185, (1) : 345-356
Teige, Anna; Bockermann, Robert; Hasan, Maruf; et al.
Journal of Immunology, Vol. 184, (5) : 2253-2260
Zhao, Ming; Wigren, Maria; Dunér, Pontus; et al.
Journal of Lipid Research, Vol. 50, (11) : 2258-2264
Diczfalusy, Ulf; Olofsson, Katarina E; Carlsson, Ann-Margreth; et al.
Current Opinion in Lipidology, Vol. 20, (1) : 82-84
Olofsson, Katarina E; Björkbacka, Harry
Circulation Research, Vol. 104, (12) : e62-70
Wigren, Maria; Bengtsson, Daniel; Dunér, Pontus; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 370, (2) : 348-352
Olofsson, Katarina E; Andersson, Linda; Nilsson, Jan; et al.
The Laryngoscope, Vol. 112, (12) : 2211-2219
Hertegård, Stellan; Hallén, Lars; Laurent, Claude; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 109, (5) : 488-496
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 119, (6) : 712-717
Olofsson, Katarina; Mattsson, C; Hammarström, Marie-Louise; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 111, (1) : 36-47
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 106, (2) : 396-403
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Olofsson, Katarina; Sjöstedt, M; Allard, Annika; et al.
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Kraft, Sofie; et al.

Forskargrupper

Katarina Olofsson
Katarina Olofsson

Jag undervisar/handleder vid läkar-, logoped-, och omvårdnadsprogrammen samt ST-utbildning. Populärvetenskap  ex  Fråga doktorn 2018, där ett kirurgiskt behandlingsingrepp vid subglottisk stenos (SGS; en progressiv förträngning med potentiell dödlig utgång belägen ca 1 cm under stämbanden) är filmat. Jag har föreläst om subglottisk stenos vid  Vetenskapsluncher 2024. Jag publicerar i populärvetenskap - ex Svensk ÖNH tidskrift och Läkartidningen 1 ggr/år. d. Jag föreläser nationellt och internationellt inom mitt forskningsområde. Har uppdrag som opponent (4 st senast juni 2023), betygsnämnd (4 st senast mars 2024) och halvtidsseminarium > 7 st